20 Septembrie, 2017

Indemnizaţia pentru creşterea copilului

MMFPS a iniţiat un  proiect de lege pentru modificarea unor acte normative care reglementează acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului. Proiectul de lege a fost făcut public, spre consultare, pe data de 11 noiembrie.

În perspectiva adoptării, săptămâna viitoare, a Legii asistenţei sociale – aşteptată pentru săptămâna viitoare – MMFPS pregăteşte deja modificarea unor acte normative, în sensul raportării cuantumurilor beneficiilor de asistenţă socială, respectiv a drepturilor prevăzute de această Ordonanţă la indicatorul social de referinţă.

Conform aceastei legi, nivelurile, respectiv cuantumurile beneficiilor de asistenţă socială se stabilesc în raport de indicatorul social de referinţă prin aplicarea unui indice social de inserţie.

Punerea în aplicare a acestor noi prevederi necesită modificarea unor acte normative din domeniul asistenţei sociale care reglementează, în prezent, acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, indemnizaţiilor speciale pentru îngrijirea copilului cu handicap, stimulentului lunar ori stimulentului de inserţie, respectiv:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.7/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, aprobată cu modificări prin Legea nr.132/2011;

- art. 12 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În considerarea faptului că elementele sus-menţionate trebuie aplicate începând cu 1 ianuarie 2012, MMFPS a elaborat proiectul de lege menţionat, pe care îl supune spre discuţie publică, în vederea trecerii, ulterior, la procedurile necesare pentru aprobare de către Parlament.

Schimbări preconizate

Prin proiectul de Lege s-au adus următoarele modificări:

Referitor la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005

- raportarea cuantumurilor drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, respectiv, indemnizaţie lunară şi stimulent la indicatorul social de referinţă, astfel încât cuantumul indemnizaţiei nu poate fi mai mic de 1,2 ISR şi nici mai mare de 6,8 ISR, iar stimulentul reprezintă 0,2 din indicatorul social de referinţă ;

- prelungirea concediului fără plată acordat după primele 3 naşteri, respectiv după primii 3 copii, de la 3 luni, la 4 luni, în vederea transpunerii prevederilor Directivei Consiliului 2010/18/UE din 8 martie 2010 de punere în aplicare a acordului-cadru revizuit din 18 iunie 2009 privind concediul pentru creşterea copilului, încheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP şi ETUC;

- eliminarea prevederilor referitoare la acordarea alocaţiei de stat pentru copii prin preluarea acestora în Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii.

Referitor la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010

- raportarea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi a stimulentului de inserţie la indicatorul social de referinţă;

- actualizarea perioadelor asimilate pentru îndeplinirea condiţiei de eligibilitate, respectiv perioada referitoare la calitatea de doctorand a unei persoane solicitante, reglementată conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr.1/2011;

- clarificarea veniturilor aferente lunii naşterii copilului care se iau în calcul la stabilirea cuantumului indemnizaţiei de creştere a copilului;

- eliminarea din cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 a prevederilor referitoare la acordarea alocaţiei de stat pentru copii şi la cuantumul acesteia;

- includerea unor clarificări ale textului referitoare la posibilitatea acordării beneficiului oricăruia dintre părinţii firești ai copilului, în raport cu opţiunea exprimată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin.(1) din cuprinsul ordonanţei de urgenţă;

- introducerea unor clarificări privind procedurile de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului în situaţiile în care intervine decesul unuia dintre părinţii care beneficia de acest drept;

- modificarea termenului până la care primăriile au obligaţia de a transmite agenţiilor teritoriale de prestaţii sociale cererile înregistrate;

- introducerea unor clarificări ale textului referitoare la procedurile de încetare/suspendare a drepturilor reglementate.

- preluarea, în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, a prestaţiilor acordate pentru îngrijirea copilului cu dizabilităţi, prevederi reglementate de art. 12-14 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi reglementarea procedurilor de acordare a acestora, inclusiv raportarea cuantumurilor actuale la indicatorul social de referinţă.

După intrarea în vigoare a legii aflată acum în stadiu de proiect, urmează să fie elaborată o hotărâre de Guvern pentru modificarea H.G. nr.52/2011pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu