17 August, 2017

Indemnizaţia de delegare şi de detaşare, supusă impozitării cu 01.02.2013?

Întrebare: Vreau să ştiu cum se impozitează diurna pe care o acordă o firmă? Mulţumesc! (Ionel I., Arad).

Răspuns:

Conform art. 9 – 12 din Hotărârea nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare, rezultă că:

- Persoana aflată în delegare sau detaşare într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă primeşte o indemnizaţie zilnică de delegare sau de detaşare de 13 lei, indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte şi de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea.

- Numărul zilelor calendaristice în care persoana se află în delegare sau detaşare se socoteşte de la data şi ora plecării până la data şi ora înapoierii mijlocului de transport din şi în localitatea unde îşi are locul permanent de muncă, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de delegare sau detaşare.

- Pentru delegarea cu o durată de o singură zi, precum şi pentru ultima zi, în cazul delegării de mai multe zile, indemnizaţia se acordă numai dacă durata delegării este de cel puţin 12 ore.

- Persoana care în perioada delegării sau detaşării îşi pierde temporar capacitatea de muncă beneficiază, pe timpul incapacităţii, pe lângă indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, atât de indemnizaţie de delegare sau detaşare, cât şi de decontarea cheltuielilor de cazare. Persoana respectivă nu primeşte aceste drepturi în cazul internării în spital sau al părăsirii localităţii, cu excepţia celei detaşate, care îşi păstrează dreptul de cazare şi pe timpul spitalizării.

Începând cu 01.02.2013, conform art. 55 alin. (4) litera g) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sumele primite de angajaţi în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul de muncă aplicabil, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, ca indemnizaţii şi orice alte sume de aceeaşi natură, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice, precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile. Dacă se depăşeşte această limită, sunt încadrate ca venituri salariale şi sunt impozabile.

Concluzie. Aşadar, o indemnizaţie zilnică de delegare sau de detaşare care se încadrează în limita de 32,5 lei (13 lei/zi x 2,5 = 32,5 lei/zi) nu este inclusă în veniturile salariale şi nu este impozabilă. Începând cu 01.02.2013, valoarea care depăşeşte 32,5 lei este încadrată drept venituri salariale şi se impozitează. Cu alte cuvinte, se consideră un element asimilat salariului, drept pentru care se vor calcula şi se vor reţine impozit pe venit şi contribuţii sociale.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu