11 Decembrie, 2019

Incriminarea faptelor de corupție ale funcționarilor publici în favoarea terților, promulgată de președinte după o decizie a CCR

Președintele statului a promulgat, zilele trecute, proiectul de modificare și completare a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, proiect care prevede incriminarea dezincriminarea faptelor de corupție efectuate de funcționarii publici pentru obținerea de bunuri sau bani pentru terți. 

Astfel, angajații statului nu vor putea utiliza informații de serviciu și face acte de comerț pentru profit personal. 

Parlamentul a fost nevoit să modifice proiectul inițial de lege care propunea  dezincriminarea faptelor de corupție în cazul în care erau săvârșite ”pentru altul” în urma unei decizii a Curții Constituționale, data după sesizarea șefului statului. Curtea a decis că o astfel de redefinire a corupției este în contradicție cu normele constituționale și cu prevederile legislative în domeniu, stabilite chiar prin convenții internaționale. Prin urmare, parlamentarii au decis să păstreze forma actuală a articolului 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor: 

Art. 12

(1) Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:

a) efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale;

b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații. 

În forma inițială a proiectului, literele a) și b) erau eliminate, astfel că sancționarea cu închisoarea de la 1 la 5 ani nu mai avea faptele  de efectuare a de operațiuni financiare și utilizarea de informații de serviciu care nu sunt destinate publicității în scopul obținerii unui profit personal, pentru care să se aplice sancțiunea. 

În forma reexaminată a legii, s-a menținut un alt alineat, care definește operațiunile financiare și actul comercial.

Art. 12

(2) În sensul prezentei legi, operaţiunile financiare constau în operaţiuni care antrenează circulaţia de capital, operaţiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operaţiuni de plasament, în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare şi cele asimilate acestora, tranzacţii comerciale interne şi internaţionale. Pentru a fi efectuate ca acte de comerţ, operaţiunile financiare trebuie să constituie o acţiune de intermediere în circulaţia bunurilor făcută în mod organizat şi sistematic, în scopul obţinerii de profit.

Ai nevoie de Legea nr. 78/2000? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu