19 Noiembrie, 2019

Închiderea anului fiscal 2013

World Trade Institute Bucharest organizează în data de 21-23 februarie 2014, la Hotelul Internaţional din Sinaia, evenimentul Închiderea anului fiscal – Noi reglementări de la 1 ianuarie 2014: Contabilitate & Impozit pe profit.

Lectori: Georgeta Petre; Georgeta Toma

Ce veţi afla:

Principalele cerinţe legale TEORETICE ŞI PRACTICE privind întocmirea situaţiilor financiare anuale;

Închiderea exerciţiului financiar şi întocmirea declaraţiei fiscale pentru anul 2013;

­ Pe lângă aceste subiecte de ultimă oră, dumneavoastră puteţi solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, şi alte subiecte specifice activităţii dumneavoastră şi care se pot încadra în tematica generală.

Printre teme se numără:

  • Prezentarea legislaţiei relevante aplicabile la întocmirea situaţiilor financiare anuale
  • Inventarierea şi evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale
  • Tratamente contabile şi operaţiuni specifice efectuate în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale, estimări, corectări de erori, evenimente ulterioare datei bilanţului
  • Întocmirea situaţiilor financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit Reglementărilor contabile simplificate aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2239/2011
  • Întocmirea situaţiilor financiare anuale IFRS de către entităţile ale căror valori mobiliare sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată
  • Întocmirea raportărilor contabile în relaţia cu autorităţile statului de către entităţile care au această obligaţie
  • Cerinţe legale privind auditarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale
  • Sesiune de întrebări şi răspunsuri privind tematica abordată.

ÎNSCRIERI: e-mail: wtib@wtib.ro / Fax: (021) 319 12 96 / Tel: (021) 202 44 09

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu