22 Noiembrie, 2019

Încetarea contractului de muncă în perioada suspendării acestuia şi dreptul la indemnizaţia de şomaj

Din multiplele situaţii avute în vedere de legiuitor, ne referim în cele ce urmează la persoana căreia, din motive ce nu îi pot imputate, i-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu în perioada de suspendare a acestora.

Potrivit art. 17 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi ocuparea forţei de muncă, discutăm despre stabilirea dreptului la indemnizaţia de şomaj pentru persoanele cărora, conform lit. h) din primul alineat al articolului menţionat, le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, potrivit legii. Acelaşi text de lege mai spune că, aflându-se în această situaţie, sunt consideraţi şomeri cei care nu au loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare.

Considerând că persoana interesată se încadrează în aceste condiţii, art. 34 din lege prevede că şomerii prevăzuţi la art. 17 alin. (1) – deci şi cei despre care am înţeles să vorbim în acest material – beneficiază de indemnizaţie de şomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii (am subliniat această condiţie asupra căreia vom reveni ceva mai jos);

b) nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;

c) nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii;

d) sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate.

ATENŢIE! La stabilirea perioadei de 24 de luni nu se iau în calcul, între altele:

- perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu, cu excepţia perioadei de incapacitate temporară de muncă în care plata indemnizaţiei se suportă de unitate, conform legii;

- perioada cuprinsă între data suspendării raporturilor de muncă sau de serviciu şi data încetării motivului pentru care acestea au fost suspendate.

Pentru persoanele care au avut raporturile de muncă sau de serviciu suspendate, cu excepţia perioadei de incapacitate temporară de muncă în care plata indemnizaţiei se suportă de către unitate, conform legii, stagiul minim de cotizare se realizează prin cumularea perioadei de asigurare realizate înainte de suspendare cu perioada de asigurare realizată după reluarea activităţii.

Pentru persoanele cărora le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, stagiul minim de cotizare se realizează prin cumularea perioadelor de asigurare realizate înainte de suspendarea raporturilor de muncă sau de serviciu.

La stabilirea stagiului minim de cotizare de 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii nu se iau în considerare perioadele care reprezintă stagiu de cotizare utilizate pentru stabilirea şi acordarea anterioară a unui drept la indemnizaţie de şomaj.

Perioadele care reprezintă stagiu de cotizare şi care au fost utilizate pentru stabilirea şi acordarea anterioară a unui drept la indemnizaţie de şomaj se iau în considerare la stabilirea stagiului de cotizare în funcţie de care se stabileşte perioada pentru care se acordă indemnizaţia de şomaj şi cuantumul acestui drept, prevăzut la art. 39 (vezi caseta de mai jos).

Indemnizaţia de şomaj se acordă la cerere de la data – în situaţia luată în discuţie – încetării motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncă sau de serviciu.

art39L762002

————————————(P)————————————

Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 - soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    Cristina
    iunie 7 2015

    Vreau sa încetez cim pentru că nu mi se respectă drepturile salariale la timp,iau salariul parţial la o lună şi jumătate,chiar două.Ce demersuri trebuie să fac pentru a beneficia de indemnizaţia de şomaj.Lucrez la aceasta societate de 6 ani.

Scrie un comentariu