22 Februarie, 2018

Încadrarea absolvenţilor în muncă şi indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi

Ministerul Muncii a emis un comunicat de presă prin care oferă informaţii referitoare la încadrarea absolvenţilor în muncă şi indemnizaţia de şomaj pentru aceştia.

După înscrierea la agenţiile de ocupare a forţei de muncă sau la alţi furnizori acreditaţi de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, absolvenţii pot beneficia de informare şi consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, formare profesională gratuită prin programe care asigură iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea, specializarea şi facilităţi financiare.

Facilităţi acordate absolvenţilor pentru stimularea încadrării în muncă

Dacă un absolvent se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în perioada în care este înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, acesta beneficiază de o primă de încadrare, reprezentând o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă învigoare la data încadrării.

Dacă un absolvent se angajează cu program normal de lucru, în perioa­da de acordare a indemnizaţiei de şomaj poate beneficia de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Condiţia este menţinerea raporturile de muncă sau de serviciu pentru o perioadă de cel putin 12 luni de la data angajării.

Facilităţi acordate pentru stimularea mobilităţii

Dacă un absolvent se angajează în perioada în care beneficiază de indemnizaţia de şomaj, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km, faţă de localitatea de domiciliu, poate beneficia de o primă de încadrare, egală cu de două ori valoarea indi­catorului social de referinţă în vigoare la data acordării.

Dacă se angajează într-o localitate şi urmare acestui fapt îşi schimbă domiciliul, poate beneficia de prima de instalare, reprezentând o sumă egală cu de şapte ori valoarea indi­catorului social de referinţă în vigoare la data instalării.

Îndemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi

Absolvenţii care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu reuşesc să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, beneficiază de indemnizaţie de şomaj. Aceasta nu se acordă automat tuturor celor care s-au înscris în termenul legal de 60 de zile de la absolvire, ci se acordă la cerere.

Cererea se depune de către solicitant la agentia pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu/reşedinţă.

Un absolvent poate beneficia de indemnizaţia de şomaj dacă:

 • în termen de 60 de zile de la absolvire s-a înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă sau la un furnizor de servicii specializate, acreditat, 
 • nu a reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, 
 • nu urmează o formă de învăţământ la data solicitării dreptului, 
 • nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.

Indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi se acordă la cerere, pe o perioadă de 6 luni si este o sumă fixă.

Cuantumul reprezintă 50% din valoarea indicatoru­lui social de referinţă în vigoare, iar îndemnizaţia poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data expirarii termenului de 60 de zile de la data ab­solvirii (data absolvirii este data de întâi a lunii următoare celei înscrise pe diplomă sau, după caz, pe certificatul de studii eliberat de către instituţia de învăţământ, dacă în cuprinsul acestora nu se specific în mod expres o anumită dată de absolvire).

Indemnizatia se acorda o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ absolvită.

Sursa: Ministerul Muncii

comentarii

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Un comentariu

 • Răspunde
  Andreea
  august 13 2013

  Am o intrebare : Este corect din punct de vedere legal sa beneficiez de indemnizatia de somaj si sa lucrez in acelasi timp ca bona, part-time, pentru 200-250 lei? Mentionez ca am terminat anul acesta masteratul si nu am lucrat pana acum. Va multumesc!

Scrie un comentariu