Duminică, 28 iunie 2015, va avea loc încă o extragere specială la Loteria bonurilor fiscale în cadrul căreia vor participa bonurile emise în intervalul 29 martie – 31 mai 2015, potrivit unui act normativ publicat aseară în Monitorul Oficial nr. 460/2015.

Ordinul MFP nr. 745/2015 stabileşte că fondul de premiere alocat extragerii este de 1.000.000 lei.

Prima extragere din cadrul Loteriei bonurilor fiscale a avut un caracter special, fiind organizată de Paşti, respectiv pe 13 aprilie 2015. Loteria urma să continue abia începând din iulie, cu extrageri lunare, rămânând descoperită perioada aprilie – mai.

Au fost publicate modificările la Loteria bonurilor fiscale

Tot aseară a fost publicată şi Legea nr. 166/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale care stabileşte că la extrageri se acordă un număr de maximum 100 de premii, în valoare de 10.000 de lei fiecare.

Potrivit documentului, în cazul în care se depăşeşte numărul maxim de premii acordate, se vor extrag în mod aleatoriu 100 de bonuri din cele depuse şi validate câştigătoare.

Actul normativ stabileşte şi alte modificări, după cum urmează:

  • se introduce obligația ca, pentru fiecare bon fiscal original depus la unităţile teritoriale ANAF, să se elibereze titularului o copie care poartă menţiunea «conform cu originalul», pe care înscrie un număr unic de înregistrare. Această măsură face posibilă aplicarea procedurii de limitare a numărului de premii acordate, atunci când numărul premiilor revendicate depășește plafonul de 100;
  • la sfârșitul perioadei de revendicare, va fi publicată pe site-ul MFP şi cel al ANAF o listă cu toate bonurile fiscale prin care au fost revendicate premii;
  • în situațiile în care, ulterior efectuării unei extrageri, se constată erori tehnice, dar care nu viciază caracterul aleatoriu al acesteia, se consideră că extragerea a fost corect efectuată, iar premiile se achită câștigătorilor.

Când au loc următoarele extrageri?

OG nr.10/2015, în vigoare din luna februarie a acestui an, stabileşte că:

  • extragerile se organizează lunar, începând cu luna iulie;
  • la extragerile lunare participă bonurile fiscale emise în luna anterioară;
  • extragerile se realizează în prima duminică după data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară;
  • revendicarea premiilor (depunerea bonurilor câştigătoare la sediile teritoriale ANAF) se face în termen de maximum 30 de zile de la data extragerii;
  • plata câştigurilor se face în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor (90 de zile de la extragere).calendar_loteria_2015d

Exemplu: Prima extragere lunară va avea loc pe 19 iulie. La aceasta vor participa bonurile strânse în perioada 1 – 30 iunie (luna anterioară). Depunerea bonurilor câştigătoare la sediile teritoriale ANAF se face începând din ziua următoare extragerii, 20 iulie, până pe 18 august (30 de zile). Acordarea premiilor în bani trebuie făcută până pe 17 septembrie(60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor). 

Ai nevoie de Ordonanţa nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here