26 August, 2019

Inaptitudinea fizică și /sau psihică, condiție a concedierii

Potrivit art. 61 lit.c) din Codul Muncii, angajatorul poate dispune concedierea în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică și/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să își indeplinească atribuțiile corespunzătoare locului de muncă ocupat.

Pentru a interveni concedierea, sunt necesare trei condiții:

  • angajatul să devină inapt din punct de vedere fizic și/sau psihic;
  • inaptitudinea respectivă să nu-i permită acestui angajat să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu;
  • să existe o decizie în acest sens a organelor de expertiză medicale competente.

Termenul inaptitudine derivă din  adjectivul inapt care înseamnă „nepotrivit pentru o anumită sarcină, slujbă” sau lipsit de puterea de forța de a face ceva.

Ca urmare a unei afecțiuni medicale (fizice sau psihice), angajatul nu mai este capabil să-și îndeplinească întocmai sarcinile de serviciu, specifice locului sau de muncă și, evident , conform pregătirii lui profesionale. Poate fi vorba despre:

  • scăderea sau pierderea vederii (de exemplu, în cazul conducătorilor auto);
  • tulburări ale memoriei sau diminuarea acesteia (în cazul cercetătorilor științifici etc.);
  • afecțiuni psihice (în cazul medicilor, al cadrelor didactice etc.);
  • diminuarea reflexelor (piloți, mecanici de locomotivă etc.);
  • intervenirea unei infirmități (la paznici, sportivi etc.).

Inaptitudinea fizică și/sau psihică a angajatului de a îndeplini atribuțiile corespunzătoare locului său de muncă este independentă de o culpă a sa. 

Atitudinea de insubordonare a salariatului și incapacitatea acestuia de a se supune regulilor din unitate nu sunt aspecte care țin de inaptitudine fizică și/sau psihică, ci exprimă un comportament culpabil ce poate atrage, eventual, răspunderea sa disciplinară.

Inaptitudinea nu poate fi apreciată de angajator, ci trebuie stabilită prin decizie de către organele competente de expertiză medicală. Expertizarea trebuie făcută de medici de medicina muncii și nu de către medicul de întreprindere/societate. O „fişă de aptitudini” nu poate înlocui expertiza cerută de lege.

Din formularea art.61 din Codul muncii rezultă că angajatorul are dreptul de a dispune concedierea, totuși, de cele mai multe ori această măsură trebuie luată în mod obligatoriu, de vreme ce astfel este protejată și persoana salariatului.

De menționat este că anterior concedierii, angajatorul are obligația de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate, compatibile cu pregătirea profesională, sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii, iar când nu dispune de astfel de locuri trebuie să solicite sprijinul agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă în vederea redistribuirii salariatului. De asemenea, este obligat să-i acorde preaviz (art.75 din Codul Muncii).

Ai nevoie de Codul Muncii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Alina Drăgănescu

HR Manager, Indaco Systems

Fara comentarii

Scrie un comentariu