19 August, 2017

În fiecare curte de apel din ţară va lucra un psiholog, începând de luna aceasta

În Monitorul Oficial nr. 96 din 15 februarie 2013 a fost publicată Hotărârea CSM nr. 48/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 387/2005, prin care se prevede faptul că de la 15 februarie fiecare în curte de apel din ţară va lucra un psiholog, cu specializarea în domeniul de competenţă «psihologia muncii şi organizaţională».

Acesta asigură consilierea psihologică, la cerere, a personalului curţii de apel şi al instanţelor din circumscripţia acesteia în cazul confruntării cu situaţii existenţiale critice, inclusiv de natură profesională, în vederea optimizării performanţiale şi asigurării confortului personal şi interpersonal în mediul organizaţional.

Psihologul sprijină preşedintele curţii de apel prin exercitarea următoarelor atribuţii:

- analizează activităţile organizaţionale la nivelul instanţelor judecătoreşti pentru diagnosticarea eventualelor disfuncţionalităţi sistemice, în scopul eficientizării actului de justiţie şi ameliorării condiţiilor de muncă;

- evaluează cantitatea, calitatea şi eficienţa resurselor umane în scopul optimizării sarcinilor de muncă, reorientării profesionale în cadrul instanţei şi formării anumitor abilităţi profesionale;

- asigură asistenţa psihologică a personalului instanţelor judecătoreşti pentru facilitarea acomodării cu cerinţele specifice unui anumit post şi a integrării noilor angajaţi în colectivul de lucru;

- mediază conflictele interpersonale care afectează calitatea relaţiilor de muncă în vederea diminuării sau rezolvării acestora;

- elaborează programele de dezvoltare organizaţională;

- concepe şi/sau asigură utilizarea instrumentelor de diagnoză organizaţională;

- asigură pregătirea motivaţională şi aptitudinală a resurselor umane – antrenarea motivaţiei intrinseci, capacităţii de memorare, capacităţii de autocontrol, abilităţilor comunicaţionale şi optimizarea atenţiei;

- îndeplineşte atribuţiile corespunzătoare sferei sale de competenţă privind sănătatea şi securitatea în muncă;

- îndeplineşte orice alte sarcini primite de la preşedintele curţii de apel, în sfera sa de competenţă.

Potrivit noilor prevederi, aceste atribuţii vor fi realizate conform calendarului aprobat de preşedintele curţii de apel, inclusiv pentru instanţele din circumscripţia curţii de apel

ATENŢIE! Psihologul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor deţinute în exercitarea funcţiei.

Totodată, psihologul participă în comisiile de examinare/reexaminare psihologică la concursurile/examenele organizate de către Consiliul Superior al Magistraturii şi poate participa şi în proiectele organizate de către CSM.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu