16 Iulie, 2018

În dezbatere publică: Ordin MAI privind evidenţa permiselor de conducere şi a sancţiunilor aplicate

Ministerul Administraţiei şi Internelor a supus dezbaterii publice un proiect de ordin privind evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie.

Potrivit proiectului de act normativ, evidenţa permiselor reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie se va ţine de către poliţia rutieră prin intermediul aplicaţiei informatice „ABATERI”.

Menţiunile privind permisele reţinute şi sancţiunile aplicate se introduc sau se şterg în/din aplicaţia informatică „ABATERI” de către Secţia de Poliţie Autostrăzi, Brigada Rutieră sau serviciul rutier pe a cărei/cărui rază de competenţă a fost constatată fapta, se arată în proiectul de ordin.

Aceste menţiuni se vor introduce în aplicaţie de către personalul desemnat în acest scop, prin dispoziţie a şefului unităţii. Menţiunile privind permisele de conducere reţinute se introduc în evidenţa ABATERI în baza rapoartelor de reţinere întocmite de către agenţii constatatori.

Conform prevederilor din proiectul legislativ, procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se transmit în termen de 24 de ore, în copie, poliţiei rutiere competente teritorial, care asigură implementarea menţiunilor în aplicaţia informatică „ABATERI”.

În proiectul de ordin se mai precizează că punctele de penalizare, aplicate ca urmare a constatării unor abateri la regimul circulaţiei rutiere, se vor introduce în baza de date de către compartimentele funcţionale ale Poliţiei Locale cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere.

Un exemplar al procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se păstrează o perioadă de 5 ani, calculată de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost săvârşitã fapta.

De asemenea, menţiunile privind permisele reţinute şi sancţiunile aplicate, implementate în aplicaţia informatică ABATERI, se şterg automat în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmãtor celui în care a fost săvârşită fapta.

În acelaşi timp, în proiectul de act normativ, se arată că menţiunile privind permisele reţinute şi sancţiunile aplicate, introduse în aplicaţia informaticã „ABATERI” în baza proceselor verbale de constatare a contravenţiilor care ulterior au fost anulate în condiţiile legii, se şterg din aplicaţia informaticã „ABATERI” în termen de 30 de zile de la data la care poliţia rutieră competentă teritorial a luat la cunoştinţă de hotărârea definitivă şi irevocabilă prin care a fost admisă plângerea.

Permisul de conducere care a fost reţinut ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni sau a producerii unui accident de circulaţie în urma căruia a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii uneia sau mai multor persoane se păstreazã la sediul poliţiei rutiere pe a cărei rază a fost săvârşită fapta, până la restituirea sau anularea documentului în cauză, ori suspendarea exercitării dreptului de a conduce, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

În proiectul legislativ se mai arată că istoricul sancţiunilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice, aplicate titularului permisului de conducere, se comunică la cererea acestuia, pentru perioada solicitată, de către poliţia rutieră pe raza căreia titularul permisului de conducere îşi are domiciliul sau reşedinţa, potrivit evidenţei din aplicaţia informatică „ABATERI”.

Descarcă proiectul de ordin al MAI: http://www.mai.gov.ro/Documente/Transparenta%20decizionala/OMAI%20permise%20retinute.pdf

Sursa: MAI

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu