18 Februarie, 2018

În ce stadiu se află programul privind reţeaua naţională de cămine pentru bătrâni şi ce măsuri mai pregăteşte Guvernul?

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) a supus dezbaterii publice, pe site-ul propriu, un proiect de hotărâre de guvern pentru completarea şi modificarea HG nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional “Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice”.

Prin acest act normativ s-a decis restructurarea celor 67 de spitale considerate ineficiente în cămine pentru bătrâni, cunoscută drept „lista lui Cseke”, prin încetarea finanţării din bugetul asigurărilor de sănătate şi preluarea finanţării de către bugetul de stat prin bugetul MMFPSPV a acelora care se transformă în cămine pentru persoane vârstnice, la un cost de 1.411 lei/ beneficiar/lună, pe o perioadă de 22 de luni, dar nu mai târziu de 31.12.2013.

Realitatea a demonstrat limitele acestui proiect, astfel că, din cele 67 spitale, doar pentru 26 s-au solicitat cereri de finanţare, dintre care 23 au fost aprobate şi pentru 21 s-au încheiat contracte de finanţare, în valoare de 47.480.560 lei, din bugetul total al programului de 200.000 de mii de lei.

În prezent, se efectuează plăţi pentru 18 cămine reprezentând 949 de beneficiari (număr care a crescut progresiv), în valoare de aproximativ 31.667.618 lei, în perioada aprilie 2011- decembrie 2013.

Prin proiectul de hotărâre de guvern se prelungeşte durata programului pe o perioadă de 55 de luni de la data semnării contractului de finanţare, în cazul în care autorităţile locale decid concomitent înfiinţarea de cămine pentru persoane vârstnice prin reorganizarea unor unităţi sanitare cu paturi aflate în reţeaua proprie a acestora, care se desfiinţează în condiţiile prevăzute de HG nr. 212/2011, dar nu mai târziu de data de 31 octombrie 2015, iar planificarea finanţării este multianuală.

Având în vedere faptul că, la sfârşitul anului 2012, erau la nivel national 203 cămine (108 cămine publice cu 6.485 locuri şi 95 de cămine ale ONG-urilor) cu o capacitate totală de 9.542 locuri, se doreşte dezvoltarea sistemului de servicii sociale adresate persoanelor vârstnice.

Din acest motiv, o altă propunere este cea a utilizării acestui program, în limita fondurilor disponibile, pe o perioadă de 22 de luni, începând cu data de 1 ianuarie 2014, şi de autorităţile administraţiei publice locale care administrează cămine pentru persoane vârstnice, în scopul finanţării următoarelor tipuri de cheltuieli:

a) cheltuieli curente de funcţionare, numai pentru căminele pentru persoane vârstnice care au beneficiat de cofinanţare de la bugetul de stat destinată lucrărilor de construcţii /reabilitare clădiri şi dotări şi care, până la data depunerii solicitării de finanţare din Program, nu au fost date în funcţiune;
b) cheltuieli care privesc doar achiziţia de consumabile necesare îngrijirii personale curente, de orteze şi echipamente ortopedice, de echipamente şi dispozitive medicale, de recuperare locomotorie, de gimnastică medicală şi de întreţinere, precum şi de echipamente şi materiale necesare funcţionării atelierelor de terapie ocupaţională, a sălilor de gimnastică şi de recuperare funcţională, pentru oricare din căminele pentru persoane vârstnice din sistemul public, în scopul creşterii calităţii vieţii beneficiarilor.

Finanţarea acestor cămine pentru persoane vârstnice este eligibilă dacă îndeplinesc cerinţele principale prevăzute la de art. 3 alin. (2) din HG nr. 212/2011, cu excepţia celei privind funcţionarea cu personal de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar şi TESA şi muncitori preluat în limita posturilor aprobate, conform necesarului de resurse umane, de la unităţile sanitare cu paturi desfiinţate şi normat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale (motiv pentru care nu le sunt aplicabile prevederile art. 4, art. 5 alin. (5) şi art. 7 din HG nr. 212/2011, referitoare la acest personal) – şi anume:

a) funcţionează şi sunt administrate potrivit prevederilor Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) se organizează în conformitate cu prevederile standardelor minime specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale;
c) sunt acreditate în condiţiile legii.

O altă modificare are ca obiect bugetul alocat acestui proiect, acesta fiind redus de la 200.000 de lei la 100.000 de lei.

Metodologia de evaluare, aprobare şi acordare de finanţare prevăzută de art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional “Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice” se  va modifica în termen de 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii de guvern de completare şi modificare a HG nr. 212/2011.

Notă: Prevederile proiectului pot fi consultate integral AICI.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

Foto: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Denisa Pătraşcu

Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2001), doctor în drept – specialitatea dreptul muncii (2007), membră a Reţelei Juriştilor din Organizaţia Internaţională a Muncii – ONU (2003), membru asociat al CRIFST – Academia Română (2013), membru colaborator al CRIFST – Academia Română (2010-2013), consultant şi senior expert (proiecte fonduri structurale) în domeniul social şi mediator autorizat.

Un comentariu

  • Răspunde
    Gabriela
    noiembrie 3 2015

    Buna seara ! As vrea sa stiu daca pot sa infiintez un azil de batrani privat intr-un spital inchis .
    Multumesc!

Scrie un comentariu