12 Noiembrie, 2019

În ce situaţii se poate suspenda un contract individual de muncă?

Contractul individual de muncă poate fi suspendat de drept, prin acordul părților sau prin actul unilateral al uneia dintre părți.

Prin suspendarea contractului de muncă se suspendă prestarea muncii de către salariat și a plății drepturilor de natură salarială de către angajator. Totuși, pe perioada suspendării pot continua să existe alte drepturi și obligații ale părților dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă aplicabil (dacă este cazul), prin contracte individuale de muncă sau prin regulamentul intern.

În plus, în timpul suspendării contractului de muncă se suspendă toate termenele care au legătură cu încheierea, modificarea, excutarea sau încetarea contractului individual de muncă.

Atenţie! Dacă în timpul perioadei de suspendare a contractului de muncă intervine o cauză de încetare de drept a contractului (de exemplu, încetarea contractului de muncă încheiat pentru o durată determinată prin ajungerea sa la termen, decesul salariatului, decesul angajatorului persoană fizică, dizolvarea angajatorului persoană juridică etc.), această cauză prevalează.

Suspendarea de drept a contractului de muncă

Contractul individual de muncă este suspendat de drept în următoarele situații:

- Concediul de maternitate (acesta reprezintă concediul pre şi post natal, care are o valoare de maximum 126 de zile și nu se confundă cu concediul de creștere și îngrijire copil);
- Concediul pentru incapacitate temporară de muncă;
- Carantină;
- Exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative sau judecătorești, pe toată durata mandatului (dacă legea nu prevede altfel);
- Îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat;
- Forță majoră;
- În cazul arestării preventive a salariatului în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală;
- De la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei – dacă în termen de şase luni salariatul nu și-a reînnoit avizele, autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă va înceta de drept;
- Alte cazuri expres prevăzute de lege.

Întrucât este vorba despre o suspendare de drept, nu mai este necesară întocmirea unei decizii în baza căreia se înregistrează suspendarea în Revisal.

Suspendarea contractului de muncă la iniţiativa uneia dintre părţi

1. Salariatul

În conformitate cu prevederile Codului Muncii, contractul individual de muncă poate fi suspendat la inițiativa salariatului în următoarele situații:

- Concediul pentru creșterea și îngrijirea copilului până la vârsta de doi ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la vârsta de trei ani;
- Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la şapte ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
- Concediu paternal;
- Concediu pentru formare profesională;
- Exercitarea unor funcții elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toată durata mandatului;
- Participarea la grevă;
- Pentru absențe nemotivate ale salariatului, în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de muncă și prin regulamentul intern.

În cazul acestui tip de suspendare se va emite o decizie de suspendare a contractului individual de muncă – decizie bazată pe cererea depusă de salariat -, iar această decizie va fi înregistrată în Revisal. La întoarcerea la muncă a salariatului din nou se va emite o decizie de încetare a suspendării contractului individual de muncă și se vor efectua înregistrările în Revisal.

2. Angajatorul

Contractul individual de muncă poate fi suspendat, la inițiativa angajatorului, în următoarele situații:

- Pe durata cercetării disciplinare prealabile;
- Atunci când angajatorul a formulat o plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești;

Atenţie! În primele două cazuri, dacă se constată nevinovăția angajatului, acesta își va relua activitatea şi i se va plăti (în conformitate cu principiile răspunderii civile contractuale) o despăgubire egală cu salariul și celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului.

- În cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
- Pe durata detașării;
- Pe durata suspendării de către autoritățile competente a avizelor, autorizațiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor.

Suspendarea contractului de muncă prin acordul părţilor are loc în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale.

(P) Ai nevoie de acte normative actualizate la zi? Le poţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe
 Lege5.ro! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

Foto: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Cătălina Cibotariu

Corporate Lawyer, Trinity Corporate Services Romania. Contact: catalinacibotariu@yahoo.com

Un comentariu

 • Răspunde
  Mihaela
  mai 5 2017

  Buna ziua,
  M ar interesa si pe mine va rog pt. suspendrea contractului de munca, cererea de suspendare se poate face pt. o perioada mai mare de 1 an, si daca in acest timp eu ma pot angaja in alta parte ca sa imi poata merge vechimea in munca.
  Precizez faptul ca lucrez la stat, dar nu sunt functionar pubilc suntem incadrati ca si parteneri contractuali, sunt pe perioada nedeterminata.
  Va multumesc,

Scrie un comentariu