19 August, 2017

În ce situaţii ar putea consultanţii fiscali să răspundă solidar cu debitorii?

Răspunsul la această întrebare priveşte propunerea de modificare a actualelor reglementări din Codul de procedură fiscală. Propunerile fac parte din proiectul de ordonanţă pentru modificarea unor acte normative iniţiat de Ministerul Finanţelor şi postat spre consultare publică pe site-ul acestuia.

În prezent, Codul de procedură fiscală reglementează mai multe situaţii în care terţe persoane răspund solidar cu contribuabilul pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale, în baza deciziei de atragere a răspunderii solidare emisă de organul fiscal.

În Nota de fundamentare a proiectului de act normativ se subliniază faptul că aceste terţe persoane răspund solidar cu contribuabilul dacă prin conduita lor au determinat imposibilitatea recuperării obligaţiilor fiscale de la contribuabil sau au determinat restituirea sau rambursarea necuvenită a unor sume de la bugetul de stat.

Pe de altă parte, una dintre măsurile propuse prin actul normativ propus este efectuarea rambursării taxei pe valoarea adăugată, cu control ulterior, dacă decontul de taxă este certificat de un consultant fiscal.

În acest context, rolul şi conduita consultantului fiscal în efectuarea rambursării taxei pe valoarea adăugată sunt importante, astfel că este necesară sancţionarea lipsei bunei credinţe în certificarea deconturilor cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare.

Faţă de aceste consideraţii, prin ordonanţa aflată în stadiu de proiect se propune reglementarea atragerii răspunderii solidare a consultantului fiscal care certifică cu rea credintă deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare şi care conduc la rambursări nelegale. Această măsură este corelată şi cu prevederile speciale privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată.

Astfel, se preconizează să se introducă un text suplimentar potrivit căruia pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil, în condiţiile prezentului cod, răspund solidar cu acesta şi consultanţii fiscali care au efectuat, cu rea credinţă, certificarea unui decont cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, determinând rambursarea unor sume de bani de la bugetul statului, fără ca acestea să fie cuvenite debitorului”.

» Vezi caseta foto de mai jos pentru reglementarea răspunderii solidare, potrivit art. 27 Cod procedură fiscală, în reglementarea actuală.
art27CPF_p

Reamintim că, în vederea stabilirii răspunderii solidare, potrivit art. 28 Cod proc. fiscală, organul fiscal întocmeşte o decizie în care sunt arătate motivele de fapt şi de drept pentru care este angajată răspunderea persoanei în cauză. Decizia aprobată constituie titlu de creanţă privind obligaţia la plată a persoanei răspunzătoare. Titlul de creanţă se comunică persoanei obligate la plată şi, după comunicare, poate fi atacat în condiţiile legii. 

ATENŢIE.
De subliniat şi faptul că răspunderea se stabileşte atât pentru obligaţia fiscală principală, cât şi pentru accesoriile acesteia.

——(P)——

Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 - soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu