19 August, 2017

În ce situaţii apare declararea stării de inactivitate fiscală?

Legiutorul a stabilit faptul că sunt declaraţi în stare de inactivitate fiscală, contribuabilii care:

- nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă   (Baza legală: art. 78^1 alin. 1 lit a din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare)

-se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia; (Baza legală: art. 78^1 alin. 1 lit b  din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare)

- organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat. (Baza legală: art. 78^1 alin. 1 lit c din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare)

Facem precizarea că în cadrul obligaţiilor declarative sunt înscrise:

- declaratia 100

- declaratia 112

- declaratia 101

- declaratia 300

- declaratia 301

- declaratia 390

- declaratia 394

Atenţie! Dacă pe perioada de inactivitate prestaţi activităţi economice, aveţi obligaţia  plăţii impozitelor şi taxelor prevăzute de Codul fiscal, dar nu beneficiaţi de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a TVA aferente achiziţiilor efectuate în perioada respectivă.

În concluzie, dacă pe parcursul unui semestru nu vă depuneţi declaraţiile fiscale la fisc, sau dacă vă sustrageţi de la inspecţia fiscală, ori în situaţia în care fiscul constată că firma nu funcţionează la domiciul fiscal declarat, ANAF (fiscul) este îndreptăţit de lege să vă declare firma inactivă fiscal.

Baza legală

- O.G. nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 71 din 30/01/2012

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu