25 Septembrie, 2018

În aceste zile, experţii UE dezbat soluţii pentru ajutarea europenilor care trăiesc sub pragul sărăciei

Astăzi începe cea de-a treia convenţie anuală – Platforma Uniunii Europene împotriva sărăciei şi a excluderii sociale, în prezenţa preşedintelui Comisiei Europene, Jose Barroso, şi a preşedintelui Consiliului European, Herman Van Rompuy – în cursul căreia experţii comunitari vor dezbate soluţii pentru a-i ajuta pe cei 20 de milioane de europeni care trăiesc sub pragul sărăciei, aceasta fiind una dintre iniţiativele-cheie pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 pentru creştere economică şi creare de noi locuri de muncă.

Obiectivul acestei convenţii este acela al formulării de soluţii şi propuneri asupra reformelor prin care statele membre pot face faţă provocărilor sociale, în special privind marginalizarea şi excluziunea socială, menite să reducă gradul de sărăcie şi inegalităţile între cetăţenii statelor membre, având în vedere solicitarea Comisiei Europene ca statele membre să acorde prioritate investiţiilor sociale prin strategii de incluziune activă şi prin elaborarea de bugete sociale mai eficiente, dar şi rolul esenţial al autorităţilor locale şi regionale în protecţia socială.

În acest demers, statele membre vor putea folosi inclusiv instrumentele financiare ale UE, precum Fondul Social European, având în vedere faptul că există diferenţe semnificative între sistemele de asistenţă socială din statele membre ale UE.

Potrivit datelor Eurostat, circa 120 de milioane de europeni, aproape un sfert din populaţia UE, se află în pericol de sărăcie sau de excludere socială. În plus, 9% dintre europeni se confruntă cu lipsuri materiale grave, 17% trăiesc cu mai puţin de 60% din venitul mediu al ţării lor, iar un european din zece face parte dintr-un cămin în care niciunul dintre membri nu are loc de muncă.

Situaţia femeilor este mai dezavantajată deoarece în UE numărul celor care trăiesc în sărăcie este cu 12 milioane mai mare decât cel al bărbaţilor. Comisia Europeană mai avertizează că situaţia precară a romilor reprezintă un risc pentru construcţia socială europeană, fiind necesară o intervenţie integratoare, deoarece două treimi dintre aceştia nu au un loc de muncă, în condiţiile în care doar jumătate dintre copiii acestei comunităţi merg la şcoala primară şi numai 15% termină un ciclu de învăţământ secundar.

Foto: Sxc.hu

Despre autor  ⁄ Denisa Pătraşcu

Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2001), doctor în drept – specialitatea dreptul muncii (2007), membră a Reţelei Juriştilor din Organizaţia Internaţională a Muncii – ONU (2003), membru asociat al CRIFST – Academia Română (2013), membru colaborator al CRIFST – Academia Română (2010-2013), consultant şi senior expert (proiecte fonduri structurale) în domeniul social şi mediator autorizat.

Fara comentarii

Scrie un comentariu