21 Ianuarie, 2018

Impunerea veniturilor în activitatea de taxi. Schimbarea regimului de impozitare

Un taximetrist care în anul 2011 a plătit impozit în sistem real, are posibilitatea legală ca în anul 2012 să opteze pentru impunerea pe bază de norme de venit?

Începând cu anul 2012, contribuabilii care desfăşoară activitate de transport de persoane şi de bunuri în regim de taxi şi obţin venituri din activităţi independente, pentru care venitul net a fost determinat in sistem real în anul 2011 în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net anual pe baza de norme de venit.

Opţiunea se exercită prin completarea “Declaraţiei de venit estimat” – formular 220, bifând căsuţa “Norma de venit”.  Declaraţiei de venit estimat se depune la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie 2012 inclusiv.

Temeiul legal

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

- Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu