22 Martie, 2018

Impozitul pe profit: despre schimbările recente privind formularul 012

Un recent ordin al preşedintelului ANAF a aprobat noile instrucţiuni de completare pentru formularul 012 “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit”.

Ordinul nr. 3853/2014 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 41 din 17 ianuarie.

Formularul se utilizează de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit pentru efectuarea opţiunii de aplicare a sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit, respectiv pentru renunţarea la această opţiune.

Formularul se depune la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie, inclusiv, a anului fiscal pentru care se solicită aplicarea sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit, respectiv a anului fiscal pentru care se renunţă la opţiunea de aplicare a acestui sistem.

Contribuabilii care, începând cu data de 1 ianuarie 2014, au optat pentru anul fiscal modificat depun la organul fiscal formularul în termen de 30 de zile de la începutul anului fiscal modificat.

Opţiunea efectuată pentru aplicarea sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit este obligatorie pentru cel puţin doi ani fiscali consecutivi.

Potrivit art. 34 Cod fiscal, următorii contribuabili au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit, astfel:

a) organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit, anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul;
b) contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi de a plăti impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul;
c) contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) -e) Cod fiscal au obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit trimestrial şi care sunt: persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică; persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română; persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică; în acest caz, impozitul datorat de persoana fizică se calculează, se reţine şi se varsă de către persoana juridică română.

În anul pentru care se datorează impozitul pe profit aplică sistemul de declarare şi plată trimestrial contribuabilii, alţii decât cei menţionaţi şi care, în anul precedent, se aflau în una dintre următoarele situaţii:

- nou-înfiinţaţi;
- înregistrează pierdere fiscală la sfârşitul anului fiscal precedent;
- s-au aflat în inactivitate temporară sau au declarat pe propria răspundere că nu desfăşoară activităţi la sediul social/sediile secundare, situaţii înscrise, potrivit prevederilor legale, în registrul comerţului sau în registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente, după caz;
- au fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Nu sunt consideraţi contribuabili nou-înfiinţaţi, în ce priveşte plata impozitului pe profit, cei care se înregistrează ca efect al unor operaţiuni de reorganizare efectuate potrivit legii.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu