19 Februarie, 2018

Impozitarea unor activităţi agricole începând cu 1 ianuarie. Ce trebuie să reţinem?

Atragem atenţia asupra unor amendamente aduse, în această materie, de O.U.G. nr. 102/2013, dată pentru modificarea Codului fiscal. Ordonanţa de urgenţă a fost publicată în Monitorul oficial nr. 703/2013 şi se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Venituri neimpozabile

Capitolul VII din Codul fiscal reglementează, prin articolele 71-74, veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură. Art. 71 stabileşte ce anume venituri sunt neimpozabile, dacă sunt realizate de de persoanele fizice sau de membrii asocierilor fără personalitate juridică şi dacă aceste venituri provin din valorificarea în stare naturală a următoarelor:

- produse culese din flora sălbatică, exclusiv masa lemnoasă. În cazul masei lemnoase sunt venituri neimpozabile numai veniturile realizate din exploatarea şi valorificarea acesteia în volum de maximum 20 mc/an din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate;
- produse capturate din fauna sălbatică, cu excepţia celor realizate din activitatea de pescuit comercial supuse impunerii potrivit prevederilor cap. II “Venituri din activităţi independente”. 

Art. 72 alin. (2) prezintă tabelul cu limitele până la care sunt neimpozabile veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din:

- cultivarea produselor agricole vegetale;
- exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea;
- creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

tabel_CFCaptură foto: Lege5 Online

Cu începere de la 1 iunie 2013, nu sunt venituri impozabile veniturile obţinute din exploatarea păşunilor şi fâneţelor naturale.

ATENŢIE: Cu începere de la 1 ianuarie 2014, prin modificările aduse de O.U.G. nr. 102/2013, în cazul persoanelor fizice sau al membrilor asocierilor fără personalitate juridică, cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii respectivi pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor din tabelul alăturat nu generează venit impozabil.

Stabilirea venitului anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit

Potrivit art. 73 din Codul fiscal, venitul dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit.

Prin modificările aduse de O.U.G. nr. 102/2013, normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de albineATENŢIEpentru categoriile de produse vegetale şi animalele prevăzute în tabelul de mai sus.

O altă modificare pe care o aduce aici ordonanţa de urgenţă consta în abrogarea unei alte prevederi care stabilea normele de venit pentru perioada impozabilă din anul fiscal 2013 cuprinsă între 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal, pentru: cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea; creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

Metodologia de stabilire a normelor de venit

În temeiul dispoziţiilor de modificare din O.G. nr. 8/2013, în vigoare de la 1 iunie 2013, începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se propun de către entităţile publice mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Guvernului, se aprobă şi se publică de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.

În cazul contribuabililor care realizează venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, organul fiscal competent stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu