23 August, 2017

Impozitarea ajutoarelor de înmormântare

Care este sistemul de impozitare a unui ajutor de înmormântare acordat unui salariat de către firma la care lucrează?

Impozitarea veniturilor din salarii sunt prevăzute la art. 55 din Codul fiscal.

Astfel, legiuitorul a distins în mod clar faptul că ajutoarele de înmormântare se încadrează la categoria sumelor ce nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile.

Aşadar, ajutoarele de înmormântare se acordă conform contractului de muncă şi nu se supun taxării impozitului pe venit, deci nu li se aplică 16%.

Astfel, conform art. 55 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, se menţionează că:

ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru naştere, veniturile reprezentând cadouri pentru copiii minori ai salariaţilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă al salariatului, costul prestaţiilor pentru tratament şi odihnă, inclusiv transportul pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă”.

Conform pct. 80. din normele metodologice de aplicare a art. 55 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, “ajutoarele de înmormântare sunt venituri neimpozabile atât în cazul angajatului, cât şi în cazul altor persoane, potrivit clauzelor din contractele de muncă sau prevederilor din legi speciale”.

Baza legală

* Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

* O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

* H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

* H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

* O.G. nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 71 din 30/01/2012.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu