17 August, 2017

Importuri scutite de taxe vamale

Un recent ordin al ministrului finanţelor publice se referă la Procedura privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire. Folosim acest prilej pentru a puncta reglementările în materie. 

OPANAF nr. 2554/2016

În vigoare din 14.09.2016, data publicării în Monitorul Oficial nr. 712/2016, Ordinul Preşedintelului ANAF nr. 2554/2016 a aprobat Procedura de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii în aplicarea dispoziţiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale.

Procedura reglementează acordarea autorizaţiei de import cu scutire de taxe vamale pentru categoriile de mai jos, cu precizarea reglementărilor comunitare aplicabile:

 • materiale educaţionale, ştiinţifice şi culturale; instrumente şi aparate ştiinţifice – art. 43-50 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 şi art. 2-12 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1225/2011 al Comisiei;
 • echipamentele importate în scopuri necomerciale de către sau pentru o unitate sau organism de cercetare ştiinţifică care îşi are sediul în afara Uniunii Europene – art. 51-52 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 şi art. 19-21 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.225/2011;
 • animale de laborator şi substanţe biologice sau chimice utilizate în cercetare – art. 53 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009;
 • instrumente şi aparate destinate cercetării medicale, stabilirii de diagnostice sau realizării de tratamente medicale – art. 57-58 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 şi art. 13-16 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.225/2011;
 • substanţe de referinţă pentru controlul calităţii medicamentelor – art. 59 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009;
 • mărfurile de uz general importate de organizaţii de stat sau de alte organizaţii de binefacere sau filantropice – art. 61-65 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009;
 • mărfurile destinate persoanelor cu handicap – art. 66-73 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 şi Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.224/2011;
 • mărfurile importate de organizaţii de stat sau de alte organizaţii de binefacere sau filantropice în folosul victimelor catastrofelor – art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009;
 • cadourile primite în contextul relaţiilor internaţionale – art. 82 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009.

Autorizaţiile de import cu scutire de taxe vamale emise conform acestei proceduri se prezintă biroului vamal de către titular la declararea mărfurilor respective pentru regimul vamal de punere în liberă circulaţie.

Scutirea de taxe vamale se aplică numai după verificarea îndeplinirii celorlalte condiţii prevăzute de legislaţia în vigoare la importul mărfurilor.

Biroul vamal menţionează pe versoul autorizaţiei numărul şi data declaraţiei vamale de punere în liberă circulaţie şi reţine o copie a acesteia, pe care o înregistrează în evidenţe. 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016

Prin Ordinul nr. 105/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 90 din 08.02.2016, ministrul finanţelor publice a aprobat:

 • Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi
 • Procedura privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, despre care discutăm înacest material. 

Ordinul nr. 2920/2016

Ordinul MFP nr. 2920/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 20/2017 modifică Procedura privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, prevăzând mecanismul prin care se analizează cererile de către comisiile instituite în cadrul autorităţilor fiscale, precum şi regimul cererilor depuse în perioada cuprinsă între data abrogării Ordinului anterior al MFP nr. 2400/2010 şi şi data intrării în vigoare a OMFP nr. 2920/2016, care analizează şi se soluţionează de către comisiile instituite în temeiul art. 1 din Procedura de autorizare aprobată prin OPANF nr. 2554/2016. 

Codul fiscal

Am lăsat la urmă dispoziţiile din Codul fiscal, întrucât materia depăşeşte cadrul care interesează pentru reglementările discutate. Ca regim general, tratând despre TVA, Codul fiscal din 2015 reglementează :

 • scutiri pentru anumite activităţi de interes general şi scutiri pentru alte activităţi (art. 292);
 • scutiri pentru importuri de bunuri şi pentru achiziţii intracomunitare (art. 293);
 • scutiri pentru exporturi sau alte operaţiuni similare, pentru livrări intracomunitare şi pentru transportul internaţional şi intracomunitar (art. 294);
 • scutiri speciale legate de traficul internaţional de bunuri (art. 295);
 • scutiri pentru intermediari (art. 296).

Privitor la scutirea de accize, în materia la care ne referim interesează dispoziţiile cuprinse în art. 395 – Scutiri generale, şi anume scutirea de la plata accizelor a importului definitiv de bunuri care îndeplineşte condiţiile pentru scutire prevăzute de Directiva 74/2007 privind scutirea de TVA şi de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din ţări terţe, şi Directiva 79/2006 privind scutirea de impozit la import pentru loturile mici de bunuri cu caracter necomercial din ţări terţe.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu