18 Noiembrie, 2019

ÎCCJ: Ce se întâmplă în cazul lipsei autorizației de construcție și a PV de recepție?

Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), de dată relativ recentă, adică la data de 08.04.2019, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a luat o decizie privind un recurs în interesul legii în materie civilă, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri. 

Astfel, prin Decizia nr. 13 din 08.04.2019 în dosarul nr. x/2019 – Completul competent să judece recursul în interesul legii în materie civilă a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti în interpretarea şi aplicarea art. 492 din Codul civil din 1864, art. 579 alin. (1), art. 577 alin. (2) din Codul civil, art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 37 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și, în consecință a stabilit că: 

Lipsa autorizaţiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia, precum şi lipsa procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor constituie impedimente pentru recunoaşterea pe cale judiciară, în cadrul acţiunii în constatare, a dreptului de proprietate asupra unei construcţii realizate de către proprietarul terenului, cu materiale proprii. 

Recursul în interesul legii mai sus menționat s-a impus a fi formulat având în vedere că problema de drept ce a format obiectul recursului respectiv fusese soluţionată diferit de către instanţele judecătoreşti, constatându-se existenţa mai multor orientări jurisprudenţiale divergente. 

De menţionat că, potrivit art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă, dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanţe de la data publicării deciziilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziei mai sus menționată, aceasta se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Care este conținutul textelor legale menționat de instanța supremă în Decizia nr. 13 din 08.04.2019? 

Art. 492 din Codul civil din 1864: Orice construcţie, plantaţie sau lucru făcut în pământ sau asupra pământului, sunt prezumate a fi făcute de către proprietarul acelui pământ cu cheltuiala sa şi că sânt ale lui, până ce se dovedeşte din contra. 

Art. 579 alin. (1) din Codul civil: (1) Orice lucrare este prezumată a fi făcută de proprietarul imobilului, cu cheltuiala sa și că este a lui, până la proba contrară. 

Art. 577 alin. (2) din Codul civil: Când lucrarea este realizată de proprietarul imobilului cu materialele sale sau cu materialele altuia, dreptul de proprietate asupra lucrării se naște în favoarea proprietarului imobilului din momentul începerii lucrării, pe măsura realizării ei, dacă prin lege sau act juridic nu se prevede altfel. 

Art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991: Construcțiile executate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum și cele care nu au efectuată recepția la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se consideră finalizate. 

Art. 37 alin. (1) din Legea nr. 7/1996: Dreptul de proprietate asupra construcțiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizației de construire, care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și a celorlalte dispoziții legale în materie și a unei documentații cadastrale. 

Ce trebuie să înțeleagă cititorul din decizia instanței supreme mai sus amintită? 

Prin Decizia nr. 13 din 08.04.2019 instanța supremă a pus definitiv capăt dilemei ce exista în practica instanțelor din România în legătură cu faptul dacă, proprietarul unui teren, edificând o construcție cu materiale proprii, dar fără a avea autorizație de construire sau, având o astfel de autorizație, nerespectând prevederile acesteia sau neavând proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, poate totuși obține pe cale judiciară, în cadrul acțiunii în constatare, dreptul de proprietate asupra construcției respective? Astfel, prin decizia amintită, instanța supremă a statuat faptul că, într-o astfel de situație, proprietarul terenului respectiv nu poate dobândi proprietatea asupra construcției astfel edificate.

Ai nevoie de Decizia nr. 13/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Un comentariu

  • Răspunde
    Dumitra
    iulie 30 2019

    Buna ziua. Am construit in anul 2004 un imobil cu autorizatie de constructie. Nu am proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Imobilul il am declarat la primarie imediat dupa terminare, adica din 2004, la impozitare. In prezent nu pot sa il intabulez pentru ca primaria nu imi elibereaza certificatul de atestare a edificarii constructiei pentru ca nu exista proces verbal de receptie. Cum pot intabula imobilul? Receptia se poate face acum dupa 15 ani? Nu am respectat distanta de la axul drumului pana la cladire de 12 m stabiliti de sructura de specialitate. Ce pot face? Multumesc.

Scrie un comentariu