Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), la data de 28.02.2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a luat o decizie privind dezlegarea unei chestiuni de drept în materie penală asupra căreia ne vom opri atenția, considerând-o de interes pentru cititorii noștri. 

Astfel, prin Decizia nr. 3/28.02.2018 în dosarul nr. 3013/1/2017 ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanța – Secția penală şi pentru cauze penale cu minori și de familie în dosarul nr. 17774/212/2013/a2, prin care s-a solicitat pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept:

Dacă în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, în condiţiile în care inculpatul a facilitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanei denunţate într-o altă cauză penală şi a beneficiat de reducerea la jumătate a limitelor de pedeapsă, efectele dispoziției penale menţionate se aplică tuturor cauzelor penale aflate pe rolul instanţelor de judecată, fără nicio limitare”. 

Instanța supremă a arătat că:  Efectele cauzei legale de reducere a pedepsei prevăzută de art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor se produc exclusiv în cauza penală determinată, având ca obiect una sau mai multe infracțiuni comise de persoana care, înaintea sau pe parcursul urmăririi penale ori al judecăţii acelei cauze, a denunțat și facilitat tragerea la răspundere penală a participanților la săvârșirea unor infracțiuni grave; autorul denunțului nu poate beneficia de reducerea la jumătate a limitelor speciale de pedeapsă în cauze penale distincte, chiar dacă au ca obiect infracțiuni concurente comise de acesta

Menționăm că, după redactarea considerentelor şi semnarea deciziei mai sus menționate, Decizia ÎCCJ  nr.3/28.02.2018  va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală, dezlegarea dată chestiunilor de drept este obligatorie pentru instanţa care a solicitat dezlegarea de la data pronunţării deciziei, iar pentru celelalte instanţe, de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Care este conținutul textului legal menționat de instanța supremă în Decizia nr. 3/2018?

Art. 19 din Legea nr. 682/2002: Persoana care are calitatea de martor, în sensul art. 2 lit. a) pct. 1 [1], și care a comis o infracțiune gravă, iar înaintea sau în timpul urmăririi penale ori al judecății denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit astfel de infracțiuni beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege. 

Ce trebuie să înțeleagă cititorul din decizia instanței supreme mai sus amintite?

Instanța supremă, prin Decizia nr. 3/2018 a arătat că persoana (martor) care, înaintea sau pe parcursul urmăririi penale ori al judecăţii acelei cauze, a denunțat și facilitat tragerea la răspundere penală a participanților la săvârșirea unor infracțiuni grave va beneficia de beneficiul prevăzut la  art. 19 din Legea nr. 682/2002 exclusiv în cauza penală determinată ( având ca obiect una sau mai multe infracțiuni comise de persoana respectivă); așadar, autorul denunțului nu poate beneficia de reducerea la jumătate a limitelor speciale de pedeapsă în cauze penale distincte (chiar dacă au ca obiect infracțiuni concurente comise de acesta).


[1]  Art. 2 lit. a) pct. 1 din Legea nr. 682/2002: În prezenta lege termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:

a) martorul este persoana care se află în una dintre următoarele situații:

1. are calitatea de martor, potrivit Codului de procedură penală, și prin declarațiile sale furnizează informații și date cu caracter determinant în aflarea adevărului cu privire la infracțiuni grave sau care contribuie la prevenirea producerii ori la recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvârșirea unor astfel de infracțiuni (…).

Ai nevoie de Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here