19 Februarie, 2018

Iată ce obligaţii declarative trebuie să depui la Fisc până pe 15 iunie!

Conform Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), contribuabilii trebuie să depună la Fisc, până la data de 15 iunie, următoarele obligaţii fiscale:

1. Declaraţia intrastat pentru luna precedentă – http://intrastat.insse.ro/intrastat

Categorii de contribuabili:

Toţi operatorii economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

1. sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată – adică au cod de identificare fiscală;

2. realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;

3. valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

Pragurile valorice INTRASTAT pentru anul 2012 sunt:

- pentru introduceri intracomunitare: 300.000 RON

- pentru expedieri intracomunitare: 900.000 RON.

Baza legalăLege nr. 422/2006, art. 6; Normă din 19/01/2011 de completare a Declaraţiei statistice Intrastat aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 21/2011; Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1183/2011.

2. Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili: Asiguraţii care au încheiat opţional un contract de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare a forţei de muncă judeţeană/a municipiului Bucureşti.

Baza legală: art 22 din lege 76/2002; art. 10 şi anexa nr. 3 la Norma metodologică de aplicare a legii nr. 76/2002 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 cu modificările ulterioare.

3. Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole

Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul. Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

Formularul care trebuie depus se găseşte în ANEXA Nr. 4 Model 2009 ITL 029 la ordin Nr. 75/767 /2009 in MOF 364 bis.

Categorii de contribuabili: Persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează manifestări artistice, competiţii sportive sau orice altă activitate distractivă, cu caracter permanent sau ocazional, cu excepţia spectacolelor organizate în scopuri umanitare.

Baza legală: Codul Fiscal art. 273 şi art. 277; pct 172 şi pct. 184 din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004, Anexa nr. 4 la Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 75/767/2009 publicat în Monitorul Oficial nr. 364bis/2009.

4. Depunerea SITUAŢIEI CENTRALIZATOARE privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă

Categorii de contribuabili: Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final.
(alcoolul etilic şi produse alcoolice).

Baza legală: Codul fiscal art. 20658; pct. 111 (30) din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004, introdus prin pct. 10 din H.G. nr. 1620/2009 (alin. (25) al pct. 111 la norme) şi modificat prin 64 din H.G. 50/2012 (alin. 30 al pct. 111 la norme).

5. Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă

Categorii de contribuabili: Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile.

Baza legală: Codul Fiscal art. 20650; pct. 105 (2) din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004, introdus prin art. I, lit. F, pct. 10 din H.G. nr. 1620/2009.

6. Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă

Categorii de contribuabili: Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final.

Baza legală: Codul Fiscal art. 20620; pct. 82 (22) din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004, introdus prin art. I, lit. F, pct. 10 din H.G. nr. 1.620/2009 şi modificat prin punctul 13. din H.G. nr. 50/2012.

7. Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării.

Baza legală: Codul fiscal art. 20615 alin. (7); pct. 771 alin. 1 şi Anexa nr. 311 şi Anexa nr. 312 din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004, modificată Hotărâre nr. 150/2011 începând cu 01.03.2011.

8. Depunerea situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă

Situaţia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor.

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Baza legală: Codul fiscal art. 20615 alin. (7); pct. 771 alin. 1 şi Anexa nr. 311 şi Anexa nr. 312 din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004, modificată Hotărâre nr. 150/2011 începând cu 01.03.2011.

9. Depunerea situaţiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendentă

Declaraţia se depune lunar până la data de 15 ale fiecărei luni, pentru luna precedentă.

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia.

Baza legală: Codul Fiscal art. 20655 ; pct. 109 din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004, introdus prin art. I, lit. F, pct. 10 din H.G. nr. 1620/2009 şi modificat prin punctul 61. din H.G. nr. 50/2012.

10. Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare.

Baza legală: pct. 113.1 alin. 10 din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004, introdus prin art. I, lit. F, pct. 10 din H.G. nr. 1.620/2009 şi modificat prin punctul 24. din Hotărâre nr. 768/2010.

11. Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare.

Baza legală: pct. 113.1 alin. 12 din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004, introdus prin art. I, lit. F, pct. 10 din H.G. nr. 1.620/2009 şi modificat prin punctul 24. din Hotărâre nr. 768/2010.

Articolul a fost realizat pe baza calendarului fiscal din Indaco LEGE4.6.

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu