16 August, 2017

Iată ce obligaţii declarative trebuie să depui la Fisc până luni, 11 iunie!

Conform Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), contribuabilii trebuie să depună la Fisc, până la data de 11 iunie, următoarele obligaţii fiscale:

Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate.

Taxa se datorează de la data intrării în vigoare a contractului de prestări servicii şi plăteşte lunar de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate, la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia îşi desfăşoară activitatea prestatorul, pe toată durata desfăşurării contractului, până la data de 10 a lunii următoare datorării taxei.

Baza legală: Codul Fiscal art. 270; pct. 164 (1) din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004.

Plata taxei hoteliere.

Unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea.

Unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere, inclusiv, şi anume DECLARAŢIA – DECONT privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră.

Din categoriile de contribuabili fac parte unităţile de cazare.

Baza legală:Codul Fiscal art. 281; pct. 190 din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004; Anexa nr. 3 la Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 75/767/2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 364bis/2009.

Articolul a fost realizat pe baza calendarului fiscal din Indaco LEGE4.6.

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu