22 Februarie, 2018

IAS 37: Relaţia dintre provizioane şi datorii contingente

IAS 37 “Provizioane, datorii contingente şi active contingente” stabileşte faptul că un provizion reprezintă, în general, o sumă recunoscută în contabilitate pentru cheltuieli viitoare care vor fi angajate în mod sigur sau probabil, dar pentru care există o incertitudine privind suma care va fi plătită şi/sau momentul plăţii.

Cheltuielile viitoare trebuie să rezulte din tranzacţii şi evenimente anterioare. Constituirea provizioanelor, ca modalitate de reflectare a incertitudinilor în contabilitate, contribuie la reprezentarea fidelă a poziţiei financiare a entităţii.

Provizioane

Datorii contingente

Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă. Provizioanele reprezintă o sub-clasă de datorii. Datoriile sunt definite ca fiind obligaţii curente ale unei entităţii, rezultate din evenimente anterioare, a căror stingere se aşteaptă să determine o ieşire de resurse concretizate în beneficii economice ale entităţii. Prin urmare, este clar că doar intenţia fără obligaţie este insuficientă pentru a justifica constituirea unui provizion.
În sens general, provizioanele sunt contingente, întrucât sunt datorii incerte din punct de vedere al perioadei de exigibilitate sau al valorii. Datoriile contingentesunt:- obligatii posibileapărute ca urmare a unor evenimente trecute şi a căror existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care se află dincolo de controlul entităţii, sau- obligaţii curente apărute ca urmare a unor evenimente trecute, dar care nu sunt recunoscute deoarece nu este probabil că vor fi necesare ieşiri de resurse care încorporează beneficiile economice pentru stingerea acestei obligaţii sau valoarea obligaţiilor nu poate fi evaluată suficient de credibil.
O entitate trebuie să recunoască un provizion. Un provizion trebuie recunoscut în contabilitate atunci şi numai atunci când:- O entitate are o obligaţie curentă generate de un eveniment trecut;- Este probabil ca o ieşire de resurse care să afecteze beneficiile economice este necesară pentru a onora obligaţia respectivă;- Poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaţiei. Standardul precizează că numai în cazuri foarte rare nu este posibilă o estimare credibilă a acestuia. O entitate nu trebuie să recunoască o datorie contingentă.
Suma inregistrata ca şi provizion trebuie sa reprezinte cea mai buna estimare a platilor necesare pentru stingerea obligatiei curente la data bilantului adica suma pe care entitatea ar plati-o in mod normal la data bilantului pentru a stinge obligatia sau pentru a o transfera unui tert la acel moment.
Provizioanele trebuie reanalizate la fiecare bilanţ şi trebuie ajustate astfel încât să reflecte cea mai bună estimare curenta. Astfel, la sfârşitul fiecărui an un provizion trebuie revizuit pentru a se vedea dacă trebuie redus sau mărit prin creditarea sau debitarea contului de profit şi pierdere.
Provizioanele vor fi utilizate numai pentru cheltuielile pentru care s-au constituit iniţial.

Studiu de caz

Pentru nerespectarea clauzelor contractuale, o societate A acţionează în judecată o societate B. Societatea A cere daune în sumă de 500.000 euro. La data semnării situaţiilor financiare anuale, direcţia juridică a societăţii A sunt de părere că vor avea câştig de cauză. Cum analizăm citeriile de recunoaştere în cazul celor două societăţi?

Societatea A

Societatea B

Analiza criteriilor de recunoaştere a povizioanelor pentru societatea A

Analiza criteriilor de recunoaştere a povizioanelor pentru societatea B

Existenţa unei obligaţii curente: NU Existenţa unei obligaţii curente: DA
Posibilitatea ieşirii de resurse care încorporează beneficii economice: NU Posibilitatea ieşirii de resurse care încorporează beneficii economice: DA
Estimarea credibilă a obligaţiei: DA Estimarea credibilă a obligaţiei: DA
Din analiză rezultă că nu sunt îndeplinite criteriile de recunoaştere, deci nu va constitui nici un provizion. În notele explicative la situaţiile financiare anuale, se va preciza existenţa acestui proces pe rol, şi se va face menţiunea că sunt şanse de câştig în instanţă. Din analiză rezultă că sunt îndeplinite criteriile de recunoaştere, deci va constitui un provizion pentru litigii în valoare de 500.000 euro.

Test de verificare

Alegeţi varianta corectă. Conform IAS 37, un provizion va fi reflectat în contabilitate în cazurile:

1. o societate are o obligaţie curentă (legală sau implicită) generată de un eveniment anterior;

2. o societate are o obligaţie curentă (legală sau implicită) generată de un eveniment curent;

3. este probabil ca o ieşire de resurse care să afecteze beneficiile economice să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă;

4. este probabil ca o intrare de resurse care să afecteze beneficiile economice să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă;

5. nu este posibilă estimarea valorii obligaţiei;

6. poate fi realizată o bună estimare a valorii obligaţiei.

Variante de răspuns:

a. (1), (2) şi (6);

b. (2), (4) şi (5);

c. (1), (3) şi (6);

d. (1), (3) şi (5);

e. (2), (3) şi (5).

Răspuns corect: c)

Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care:

- o întreprindere are o obligaţie curentă (legală sau implicită) generată de un eveniment anterior;

- este probabil ca o ieşire de resurse care să afecteze beneficiile economice să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă; şi

- poate fi realizată o bună estimare a valorii obligaţiei. Standardul precizează că numai în cazuri foarte rare nu este contingentă o bună estimare a acesteia.

Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, nu trebuie recunoscut un provizion.

Referinţe

IFRS 2007 – Interpretarea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate şi Raportare Financiară, Barry J. Epstein, Abbas Ali Mirza,

Interpretarea şi aplicarea Standardelor Internationale de de Contabilitate şi Raportare Financiara : Ghid indispensabil pentru conformitatea cu IFRS şi IAS, Barry J. Epstein, Abbas Ali Mirza,

PricewaterhouseCoopers’ Manual of accounting – IFRS 2012,

KPMG, Insights into IFRS 2011/2012 – 8th edition.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu