20 Februarie, 2019

Hotărârea UNEJ nr. 1/2014 pentru modificarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc

Hotărârea Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 1/2014 pentru modificarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 434 din 13.06.2014 (M.Of. nr. 434/2014).

În vigoare de la 13.06.2014

Având în vedere desfăşurarea lucrărilor Congresului XIII al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti din 23 mai 2014,

în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

în vederea corelării prevederilor Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Legii nr. 188/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza dispoziţiilor art. 95 alin. (5) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

Congresul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti adoptă prezenta hotărâre.

Art. I.
Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 26 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.
 La articolul 54, literele j) şi l) se abrogă.

2.
 La articolul 55, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
(4) Hotărârea Comisiei superioare de disciplină este definitivă şi poate fi atacată cu contestaţie la curtea de apel în a cărei rază teritorială se află sediul biroului executorului judecătoresc în cauză.”

Art. II.
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare de la data publicării.

Art. III.
Compartimentele secretariat, juridic şi informatic din cadrul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, precum şi secretariatele camerelor executorilor judecătoreşti vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Preşedintele Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti,
Cristian-Mihai Jurchescu

Bucureşti, 23 mai 2014.
Nr. 1.

Hotărârea UNEJ nr. 1/2014 este disponibilă integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu