25 Iunie, 2019

Hotărârea CSM nr. 545/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 545/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.  381 din 22.05.2014 (M.Of. nr. 381/2014).

În vigoare de la 22.05.2014

Având în vedere dispoziţiile art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 23 alin. (1) şi ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ş t e:

Art. I.
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

-
 La articolul 150alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
Art. 150.
(1) În cazul în care există indiciile săvârşirii unei abateri disciplinare, preşedintele curţii de apel sau, după caz, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la sesizarea conducătorului instanţei în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea cel sancţionat, va dispune efectuarea cercetării prealabile.
(2) Cercetarea prealabilă este obligatorie în toate cazurile, se efectuează de către un judecător desemnat de colegiul de conducere al instanţei judecătoreşti prevăzute la alin. (1) şi se finalizează printr-un act de constatare.”

Art. II.
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judecător Adrian Bordea

Bucureşti, 6 mai 2014.
Nr. 545.

Legislaţia românească (dar şi cea europeană) este accesibilă în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto:
Stock Vault

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu