23 Februarie, 2018

HG nr. 5/2014 pentru modificarea normelor de implementare a programului “Prima casă”

Hotărârea Guvernului nr. 5/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 22 din 13.01.2014 (M.Of. nr. 22/2014).

În vigoare de la 13.01.2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I.
Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 41, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

(31) Finanţatorii vor transmite FNGCIMM şi Ministerului Finanţelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul programului, aşa cum sunt prevăzute la art. 2 lit. b), respectiv la art. 21 lit. b) din anexa nr. 2, precum şi valoarea estimată a finanţărilor care urmează să fie garantate.”

2. La anexa nr. 1, la articolul 3alineatele (51) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(51) Finanţatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului conform art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2011 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Prima casă», precum şi pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului “Prima casă”, aprobată prin Legea nr. 171/2011, pot consuma plafonul reutilizat până la data de 31 decembrie 2014.
………
(7) După înştiinţarea prealabilă a FNGCIMM şi a Ministerului Finanţelor Publice, pentru finanţările garantate acordate după transmiterea acestei înştiinţări, finanţatorii declaraţi eligibili în cadrul programului pot modifica nivelul costurilor totale, cu condiţia încadrării în limitele prevăzute la art. 2 lit. b) şi la art. 21 lit. b) din anexa nr. 2.”

3. La anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (51) se introduce un nou alineat, alineatul (52), cu următorul cuprins:

(52) După data de 31 decembrie 2014, plafonul reutilizat, în condiţiile legii, nu mai poate fi disponibil pentru acordarea de garanţii.”

4. La anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (17) se introduc trei noi alineate, alineatele (18)-(20), cu următorul cuprins:

(18) Pentru anul 2014 se alocă un plafon al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în valoare de 1.200 milioane lei.
(19) În anul 2014 se pot emite garanţii potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în limita diferenţei rămase nealocată şi/sau neutilizată din plafonul alocat pentru anul 2013 şi a plafonului alocat potrivit alin. (18). Suma reprezentând diferenţa rămasă nealocată şi/sau neutilizată din plafonul alocat pentru anul 2013 se publică pe site-ul FNGCIMM şi al Ministerului Finanţelor Publice până la data de 15 ianuarie 2014.
(20) În cursul anului 2014, finanţatorii care au beneficiat de alocări din plafonul aferent anului 2013 sunt autorizaţi să utilizeze integral şi cu prioritate faţă de plafonul prevăzut la alin. (18) diferenţele din sumele alocate şi neangajate până la data de 31 decembrie 2013, precum şi sumele nealocate în anul 2013.”

HG nr. 5/2014 este accesibilă integral şi gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Sxc.hu

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu