21 Ianuarie, 2018

HG nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole

Hotărârea Guvernului nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 320 din 30.04.2014 (M.Of. nr. 320/2014).

În vigoare de la 30.04.2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. VI din Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.
Se aprobă Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole.

Art. 2.
Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obţinute din exploatarea terenurilor agricole este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 3.
Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obţinute din creşterea şi exploatarea animalelor/familiilor de albine este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 4.
(1) Entităţile publice mandatate pentru propunerea normelor de venit prevăzute la art. 1 sunt direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
(2) Propunerea normelor de venit prevăzute la art. 1 se face de către entităţile publice mandatate, prin consultarea structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură de la nivelul fiecărui judeţ.

Art. 5.
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Daniel Constantin
Ministrul finanţelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

Bucureşti, 23 aprilie 2014.
Nr. 330.

ANEXA Nr. 1
METODOLOGIE 
pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obţinute din exploatarea terenurilor agricole

ANEXA Nr. 2
METODOLOGIE 
pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obţinute din creşterea şi exploatarea animalelor/familiilor de albine

Anexele Hotărârii Guvernului nr. 330/2014 sunt accesibile integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu