22 Februarie, 2018

HG nr. 108/2014 privind modelul buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru Parlamentul European

Hotărârea Guvernului nr. 108/2014 privind aprobarea modelului buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 131 din 24.02.2014 (M.Of. nr. 131/2014).

În vigoare de la 24.02.2014 până la 31.12.2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (1) şi al art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic.
Se aprobă modelul buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul interimar al afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
Ana Maria Pătru

Bucureşti, 19 februarie 2014.
Nr. 108.

ANEXĂ
Pagina exterioară

bul_ext

NOTĂ:
 
L.S. reprezintă locul unde se aplică ştampila de control a biroului electoral al secţiei de votare.

Pagina interioară

bul_int

NOTĂ:
 
a) Se scrie denumirea integrală a partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei politice sau alianţei electorale.
b) Se reproduce semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi semnul electoral se păstrează o distanţă de cel puţin 3 litere. Semnul electoral se imprimă într-un spaţiu grafic de 2,5 cm x 2,5 cm.
c) Se trec prenumele şi numele candidaţilor, pe două coloane, iar în cazul alianţelor, apartenenţa politică prin denumirea abreviată a partidului, după care patrulaterul se închide. În dreptul fiecărui candidat se trece numărul de ordine conform ordinii din lista de candidaţi depusă.
Buletinul de vot are forma unui pliant A4, dimensionat astfel: înălţimea are dimensiunea unei foi A4, iar lăţimea este dimensionată în funcţie de numărul listelor de candidaţi şi al candidaturilor independente, astfel încât prin pliere pe orizontală să rezulte pagini de mărimea unei foi A4.
Pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct, în partea finală a buletinului, în ordinea înregistrării candidaturilor la Biroul Electoral Central, în care se trec semnul electoral, precum şi numele şi prenumele candidatului independent.
Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, distanţa dintre acestea fiind mai mare decât diametrul ştampilei cu menţiunea “VOTAT”.
Pe pagina interioară a buletinului de vot se imprimă patrulaterele cuprinzând candidaturile.
Denumirea integrală a partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei politice sau alianţei electorale se tipăreşte cu litere corp 12 verzal drepte.
Dimensiunile literelor şi cifrelor ce se înscriu în interiorul patrulaterului se stabilesc de Biroul Electoral Central în funcţie de numărul listelor de candidaţi şi al candidaturilor independente.
Patrulaterele se numerotează.

Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Sxc.hu

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu