21 Ianuarie, 2018

HG nr. 1070/2013 pentru modificarea HG nr. 1235/2010 privind Sistemul de plată online a taxelor şi impozitelor

Hotărârea Guvernului nr. 1070/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 831 din 24.12.2013 (M.Of. nr. 831/2013).

În vigoare de la 24.12.2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I.
Hotărârea Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 14 decembrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 3.
(1) Instituţiile publice care desfăşoară activităţi de încasare a taxelor şi impozitelor au obligaţia să se înregistreze în SNEP, pentru furnizarea informaţiilor privind cuantumul obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat ale contribuabililor persoane fizice care utilizează mijloace electronice de plată sau alte mijloace de plată stabilite prin ordin comun emis de către Ministerul pentru Societatea Informaţională, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi pentru asigurarea accesului la o soluţie de plată electronică a acestora.
(2) Monitorizarea modalităţii de implementare a mijloacelor de plată prevăzute la alin. (1) se realizează de către Ministerul pentru Societatea Informaţională şi Ministerul Finanţelor Publice.”

2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 4.
Instituţiile publice se pot înregistra oricând în SNEP.”

3. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 8.
(1) SNEP este o platformă de comunicaţii electronice deschisă către instituţiile de credit şi furnizorii de servicii de acceptare de plăţi electronice sau alte mijloace de plată stabilite potrivit art. 3 alin. (1).
(2) Instituţiile publice prevăzute la art. 3 acceptă toate mijloacele electronice de plată online (internet banking, mobile banking, fără a se limita la acestea), iar în cazul în care optează pentru plata impozitelor şi taxelor utilizând cardul bancar este necesar să îşi selecteze furnizorul de servicii de acceptare de plăţi electronice, conform legislaţiei în vigoare.”

4.
 La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) Virarea sumelor încasate prin mijloace de plată, altele decât cele privind plata online cu cardul, se realizează potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun emis de către Ministerul pentru Societatea Informaţională, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.”

HG nr. 1070/2013 poate fi consultată integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu