20 Martie, 2018

HG nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 155/2001 privind gestionarea câinilor fără stăpân

Hotărârea Guvernului nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 829 din 23.12.2013 (M.Of. nr. 829/2013).

În vigoare de la 23.12.2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Legea nr. 258/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.
Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (7), art. 6 alin. (5)art. 13, art. 39 alin. (7) şi (8)art. 43, art. 47 alin. (1), art. 49 alin. (1) din Normele metodologice prevăzute la art. 1, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
b) nerespectarea dispoziţiilor art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (5), art. 6 alin. (1) şi (3)art. 91117 şi art. 27 alin. (1) din Normele metodologice prevăzute la art. 1, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
c) nerespectarea dispoziţiilor art. 33 şi 34 din Normele metodologice prevăzute la art. 1, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

Art. 3.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către persoanele împuternicite, potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al direcţiilor sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi al Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 4.
Contravenţiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Daniel Constantin
Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor,
Vladimir Alexandru Mănăstireanu
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe

Bucureşti, 11 decembrie 2013.
Nr. 1.059.

ANEXĂ

Normele de aplicare a OUG nr. 155/2001 pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Comentarii

 • Răspunde
  Maria
  ianuarie 29 2014

  Ca proprietar de caine de agreement de talie mica, nu-mi este clar daca este obligatorie si sterilizarea acestuia, pe langa cipare?

 • Răspunde
  maria
  februarie 6 2014

  cui sa ma adresez pentru a aduna ciinii de pe strada in Curtea de Arges care sint in numar foarte mare .Primaria nici pina in prezent nu a incheiat contract cu o firma pentru captutare
  ciini.Nu se mai poate asa ceva

Scrie un comentariu