20 Februarie, 2018

Guvernul va putea emite ordonanţe de urgenţă

În cadrul şedinţei plenului Senatului susţinute astăzi, 12 decembrie 2012, a fost adoptat Proiectul de lege privind abilitatea Guvernului de a emite ordonanţe, cu 51 de voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” şi 3 abţineri, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul instituţiei.

Prin acest act legislativ, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a legii, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2012, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de a doua sesiune ordinară a anului 2012, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, astfel:

- finanţe publice şi economie;

- agricultură şi dezvoltare rurală;

- transporturi şi infrastructură;

- dezvoltare regională şi turism;

- mediu;

- administraţie şi interne;

- cultură;

- achiziţii publice;

- fonduri externe nerambursabile

- contravenţii.

Consultă varianta integrală a proiectului de lege! Click aici!

Totodată, în cadrul ultimei şedinţe de plen a Senatului din legislatura actuală a fost prezentată plenului o Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la 31 octombrie 2012, 12, 14, 20 noiembrie şi 4 decembrie 2012, a următoarelor iniţiative legislative:

1. Propunerea legislativă pentru completarea alineatului 3 al articolului 11 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;

2. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar redistribuit din unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni la unităţile sanitare care îşi reiau activitatea;

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 73 alin. 3. din Legea nr. 7/2006 republicată, privind Statutul funcţionarului public parlamentar, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 35 din 16/01/2006;

4. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevăzute la art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

5. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor asupra Societăţii Comerciale AVERSA S.A. Bucureşti, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu