Ministerul Finanțelor Publice a pus în dezbatere publică un proiect de lege pentru înființarea societăților mutuale de asigurare, pentru a crește concurența în acest domeniu. Aceste societăți au fost reglementate în vechiul Cod comercial sub forma asociațiunii de asigurare mutuală, dar au fost anulate de prevederile actualului Cod civil, care nu mai include această categorie de societăți.

Conform expunerii de motive a proiectului legislativ, “societățile mutuale sunt organizații solide și durabile, care au rezistat bine la criza financiară în toate economiile și au contribuit la o piață mai rezistentă și mai diversificată, în special în domeniul asigurărilor și al protecției sociale, ele promovând valorile-cheie ale statului social activ cum ar fi solidaritatea, nediscriminarea, accesul egal și calitatea ridicată a serviciilor sociale din sectorul privat, funcționând în beneficiul membrilor și neavând acționari.”

Art. 3 – Scopul societăților mutuale

“(1) Societățile mutuale au ca scop acoperirea, prin contracte de asigurare, a riscurilor membrilor săi și plata de despăgubiri și indemnizații de asigurare către aceștia, beneficiarii contractelor și/sau terții păgubiți în cazul producerii riscurilor asigurate, și care se finanțează, în principal, prin contribuțiile membrilor.”

Potrivit actului nomativ, societățile mutuale de asigurare vor funcționa sub supravegherea Autorității de Supraveghere Financiară, după ce au primit o autorizație pentru desfășurarea activității. Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniile lor sociale, iar membrii nu sunt răspunzători personal față de creditorii societății mutuale. Numărul membrilor fondatori este de cel puțin 5.

Art. 11 – Dobândirea calității de membru

“(2) Nu pot fi membri fondatori persoanele care sunt incapabile sau care nu pot deține calitatea de asociat, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru infracțiuni în virtutea legii aplicabile în domeniul bancar si nebancar, infracţiuni de fals, fraudă sau infracţiuni financiare, spălarea banilor şi finanţarea terorismului, manipularea pieţei de capital, utilizarea abuzivă a informaţiilor privilegiate, divulgarea neautorizată a informaţiilor privilegiate, infractiuni contra patrimoniului camătă şi corupţie, infracţiuni privind regimul fiscal ori pentru a alte infracţiuni prevăzute de legislaţia privind societăţile, falimentul, insolvenţa sau protecţia consumatorului, cu excepția cazului în care a intervenit reabilitarea, potrivit legii. “

Reprezentanții conducerii și societățile mutuale din care aceștia fac parte pot primi sancțiuni cu avertisment scris și amendă de la 10.000 lei la un milion de lei dacă încalcă prevederile noului act normativ. Proiectul de lege va fi transmis Guvernului, după perioada de dezbatere publică de 30 de zile, care a început în data de 8 martie.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here