16 August, 2017

Guvernul intenţionează să reducă plafonul plăţilor în numerar!

Acesta este numai unul dintre obiectivele de modificări financiar-fiscale pe care îl prevede un recent proiect de ordonanţă – propusă de MFP şi aflată pe site-ul ministerului pentru dezbatere publică din data de 27 ianuarie.

În fundamentarea acestei propuneri se susţine că, în scopul combaterii evaziunii fiscale şi întăririi disciplinei financiare şi având în vedere recomandările Comisiei Europene, se impune limitarea plăţilor în numerar în mod eficient prin diminuarea plafoanelor aferente acestora, înăsprirea sancţiunilor pentru persoanele care fac plăţi în numerar depăşind plafoanele stabilite de lege şi aplicarea acestor sancţiuni în mod consecvent.

În acest sens, proiectul de ordonanţă prevede limitarea plăţilor în numerar efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică  prin diminuarea plafonului valoric al acestora, de la plafonul zilnic maxim de 10.000 lei, respectiv 5.000 lei către o singură persoană juridică, la plafonul zilnic maxim de 2.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 5.000 de lei/zi.

Limitarea plăţilor zilnice în numerar la 2.000 lei/persoană va fi aplicabilă şi în cazul:

- operaţiunilor de plăţi în numerar efectuate de operatorii economici către persoane fizice, reprezentând plata contravalorii unor livrări de bunuri, sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi  restituirile de împrumuturi sau alte finanţări;
- operaţiunilor de încasare în numerar efectuate de  operatorii economici de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanţe sau alte drepturi, acordarea de împrumuturi sau alte finanţări.

Vor fi, de asemenea, limitate operaţiunile de încasare în numerar efectuate de operatorii economici de la persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii la plafonul zilnic de 10.000 lei/persoană.

Încasările şi plăţile în numerar efectuate între persoane fizice urmează să fie limitate, prin instituirea unui plafon zilnic de 10.000 lei/tranzacţie.

Ca sancţiuni aplicabile celor care depăşesc plafoanele, se prevăd amenzi în cuantum de 25% din sumele plătite/încasate care depăşesc plafoanele. Sancţiunile propuse au drept scop anularea impactului negativ asupra bugetului de stat datorat pierderilor cauzate de rambursările de TVA efectuate către persoane care au făcut plăţi în numerar, şi-au dedus TVA, dar în amonte se constată că furnizorii care trebuiau să plătească TVA la buget au dispărut.

Odată cu intrarea în vigoare a acestei ordonanţe urmează să fie abrogată Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996, având în vedere că actualul context economic diferă semnificativ de cel existent la momentul publicării acestei ordonanţe.

Context

Măsura privind diminuarea plafoanelor pentru plăţile în numerar a fost luată în considerare ca urmare a constatării de către organele fiscale a faptului că în majoritatea schemelor fiscale evazioniste se fac plăţi în numerar, întrucât plăţile prin bancă prezintă o trasabilitate care este evitată de astfel de persoane.

În Nota de fundamentare este citat un Raport intern privind Administrarea TVA în România, din data de 6 decembrie 2010, al Direcţei generale de impozitare şi uniune vamală din cadrul Comisiei Europene, în care se menţionează că plăţile se fac deseori în numerar, chiar dacă există plafonul prevăzut de lege de 5.000 lei pentru plăţile în numerar. Există sancţiuni pentru plăţile în numerar care depăşesc acest plafon,  dar aceste sancţiuni se aplică rareori, iar dreptul de deducere al TVA nu poate fi refuzat numai datorită faptului că plata facturilor se realizează în numerar.

Prin urmare, trebuie să se interzică plăţile în numerar într-un mod mai eficient. Acelaşi raport citat mai apreciază că,  deşi în ceea ce priveşte plata în numerar, legislaţia fiscală prevede un prag de 5.000 lei, sancţiunile pentru plăţile în numerar pentru sume ce depăşesc acest prag sunt foarte rar impuse. Atenţia ar trebui să se concentreze pe interzicerea într-un mod mai eficient a plăţilor în numerar, între altele, prin introducerea de sancţiuni în legislaţia fiscală şi prin aplicarea acestor sancţiuni în mod consecvent.

Încălcarea pragului pentru plăţile în numerar face foarte dificil controlul şi, în consecinţă, favorizează frauda. Corelativ cu reglementările comunitare se arată că Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu modificările şi completările ulterioare, nu permite anularea deducerii TVA numai datorită faptului că plăţile sunt efectuate în numerar.

——(P)——

Lege5 vă oferă posibilitatea – prin facilitatea “Urmărire modificări” – de a vedea rapid ce acte normative se modifică. Pe lângă lista documentelor mai importante care vor suferi modificări, aveţi la dispoziţie şi lista cu documentele favorite (alese personal de fiecare utilizator).

Aflaţi mai multe despre Lege5 de AICI.

urm_mod

Foto articol: StockVault.net

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu