22 Septembrie, 2019

Guvernul face o lege specială pentru angajarea la stat a tinerilor dezavantajați. Ce condiții rebuie îndeplinite?

Guvernul a inițiat un proiect de lege pentru tinerii dezavantajați, în vederea încadrării acestora pe locuri bugetate la instituții locale, pe o perioadă determinată, de 2 ani, cu contracte de muncă. Din categoria tinerilor dezavantajați fac parte persoanele cu vârste cuprinse între 16 și 26 ani care nu au mai mult de 12 ani vechime în muncă sau deloc, care provin din casele de copii sau din centrele de instituționalizare, ori persoanele tinere care au copii/copil în întreținere.

Legea privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice locale, a tinerilor dezavantajați este motivată de faptul că statul, care are un deficit de forță de muncă, trebuie să acorde prioritate la angajare a acestei categorii de tineri, astfel că instituțiile publice locale vor aloca un procent de 5% din posturile existente pentru personalul contractual, raport la numărul de angajați, pentru tinerii dezavanatajați.

Fiecare instituție va identifica numărul și categoria posturilor vacante și va înființa o comisie specială pentru angajarea tinerilor dezavantajați, apoi va publica anunțurile pe pagini desemnate anume. După ce va cere și va primi, în termen de maximum 10 zile, datele candidaților care se pot înscrie pentru concursul pe aceste posturi, de la Direcțiile de asistență socială din zonă, vor demara procedura de angajare în trei etape: selecția dosarelor, proba interviului și proba practică.

Guvernul vrea ca tinerii dezavantajați să poată acumula, timp de 2 ani, cunoștințe și abilități în vederea integrării ulterioare în muncă, pe alte posturi, tot la stat sau la societăți private. Estimările oficiale arată că ar fi nevoie de 10.000 de locuri d muncă astfel atribuite, prin procedură de recrutare simplificată.

Tinerii dezavantajați astfel încadrați vor avea aceleași drepturi ca și ceilalți angajați din instituție.

Art. 15 

Clauzele contractului individual de muncă pe durată determinată încheiat în condițiile art. 2 alin. (2) nu pot conține prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contractul colectiv de muncă aplicabil.

Art. 12

(4) Angajatorul este obligat să pună la dispoziția tinerilor dezavantajați 5% din posturile existente și bugetate specifice personalului contractual, raportat la numărul total de angajați cu contract individual de muncă.

Art. 19

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei nerespectarea, de către angajator, a prevederilor alin. (4) art. 12.

Pentru nerespectarea procedurii de recrutare, de selecție a dosarelor și a celorlalte probe, amenzile care vor fi date de Inspecția muncii pot fi cuprinse între 500 lei și 1.000 lei.

Proiectul de lege are avizele Consiliului Legislativ și al Consiliului Economic și Social, urmând să fie dezbătut mai întâi la Senat, apoi la Camera Deputaților, care va da votul final.

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu