19 Februarie, 2018

Guvernul aprobă salariul minim brut, trei noi taxe şi modificările la Codul fiscal!

În cadrul şedinţei Guvernului din data de 22 ianuarie 2013, au fost aprobate proiectele de acte normative referitoare la modificările Codului Fiscal, introducerea taxei pe monopol natural, a taxei pentru exploatarea reurselor naturale, altele decât gazele naturale şi a taxei asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, precum şi alte reglementări legislative.

Astfel, conform unei informaţii de presă publicate pe site-ul Guvernului, lista actelor normative care au fost incluse pe Agenda de lucru şi aprobate în şedinţa Guvernului României din 22 ianuarie 2013 conţine:

1. Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Principala modificare legislativă face referire la modalitatea de calcul a valorii punctului de pensie. Astfel, aceasta se majorează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat.

Totodată, valoarea punctului de pensie este stabilită la 762,1 lei.

Află mai multe despre acest subiect! Click aici!

2. Ordonanţa privind impunerea unor măsuri de impozitare suplimentară pe activităţile cu caracter de monopol natural permise de stat prin contractele de privatizare sau prin concesionarea unor active deţinute de stat sau a unor servicii publice

Prin actul normativ instituie o taxă pe monopolurile naturale, incluse în tarifele practicate de companiile din sectorul energie electrice şi al gazelor naturale.

Valoarea acestei taxe este de 0.45 lei/MWh şi este aplicabilă pentru energia pentru care se aplică tarifele aferente serviciilor de transport energie electrică sau gaze naturale şi respectiv valoarea de 1.25 lei/MWh energiei pentru care se aplică tarifele aferente serviciilor de distribuţie energie electrică sau gaze naturale.

Taxa pe monopolurile naturale din sectorul energiei se aplică de la 1 februarie 2013, până la data de 31 decembrie 2014.

Taxa va fi aplicată companiilor Transeletrica, CEZ Distribuţie, Enel Distribuţie Muntenia, Enel Distribuţie Banat, Enel Distribuţie Dobrogea, E.ON Moldova Distribuţie, Electrica Distribuţie Transilvania Nord, Electrica Distribuţie Transilvania Sud, Electrica Distribuţie Muntenia Nord, Transgaz, E.ON Gaz Distribuţie şi Distrigaz Sud Reţele.

Află mai multe despre acest subiect! Click aici!

3. Ordonanţa privind instituirea unei taxe speciale pentru exploatarea resurselor naturale, altele decât gazele naturale

Operatorii economici, inclusiv filialele acestora şi/sau operatorii economici aparţinând aceluiaşi grup de interes economic, care desfăşoară activităţi de exploatare şi extracţie a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, sunt obligaţi la calculul, declararea şi plata unei taxe speciale.

Taxa specială este de de 0,5%, aplicată la veniturile obţinute de operatorii economici care desfăşoară activităţile menţionate anterior, veniturile luate în considerare la stabilirea cifrei de afaceri potrivit reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, respectiv veniturile din activităţile principale pentru operatorii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară.

Taxa specială asupra veniturilor obţinute de operatorii economici reprezintă venit al bugetului de stat, se aplică de la 1 februarie 2013 şi se datorează până la data de 31 decembrie 2014.

Află mai multe despre acest subiect! Click aici!

4. Ordonanţa privind instituirea taxei asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

Companiile care derulează activităţi de extracţie şi vânzare a gazelor naturale din România, inclusiv din perimetrele din Marea Neagră, vor fi suprataxate cu 60 %, noua taxă urmând a intra în vigoare la 1 februarie şi a fi aplicată până la sfârşitul anului 2014.

Află mai multe despre acest subiect! Click aici!

5. Hotărârea pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Salariul minim brut pe economie va fi majorat în acest an în două etape, cu 50 lei de la 1 februarie, ajungând astfel la 750 lei, iar din luna iulie va urca la 800 lei.

Află mai multe despre acest subiect! Click aici!

6. Hotărârea pentru stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale

În actului normativ se prevedere majorarea preţurilor de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru furnizorii care asigură în mod direct acoperirea consumului pe piaţa reglementată de gaze naturale, în conformitate cu nivelul prețurilor din calendarul asumat prin acordurile încheiate cu organismele internaţionale.

Pentru prima etapă, 1 februarie 2013, se estimează o creștere a prețurilor finale reglementate la gaze naturale la clienții noncasnici de circa 5%.

Află mai multe despre acest subiect! Click aici!

7. Ordonanţa pentru modificarea şi completarea legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Sunt vizate elementele ce ţin de impozitul pe profit, pe venit, pe veniturile microîntreprinderilor, pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România, taxa pe valoarea adăugată, accize şi alte taxe speciale, impozite şi taxe locale, contribuţii sociale obligatorii şi Codul de procedură fiscală.

Află mai multe despre acest subiect! Click aici!

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu