22 Aprilie, 2019

Guvernul amână din nou anumite termene din domeniul serviciilor sociale

Guvernul a prorogat din nou anumite termene din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale prin OG nr. 18/2014, intrată în vigoare la data de 31 august 2014.

Potrivit OG nr. 18/2014, termenul până la care furnizorii acreditaţi conform Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale au obligaţia de a depune cererile de acreditare în vederea eliberării certificatului de acreditare ca furnizor de servicii sociale şi a licenţei de funcţionare a serviciilor acordate se amână până la data de 31 decembrie 2015.

De asemenea, pentru furnizorii care se încadrează în situaţia prevăzută anterior, evaluarea în vederea acreditării furnizorului şi serviciilor sociale conform prevederilor legii se realizează până la data de 31 decembrie 2016.

Menţionăm că în versiunea iniţială a legii acest termen era stabilit la 12 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 197/2012 (calculat de la 1 ianuarie 2013), termen care a mai fost decalat prin OUG nr. 49/2013 cu 12 luni.

În expunerea de motive a OUG nr. 49/2013 se motiva la acea dată necesitatea amânării intrării în vigoare a legii prin volumul mare de cereri de acreditare şi licenţiere a serviciilor sociale, nefinalizarea programului informatic necesar şi resursele umane insuficiente la nivelul administraţiei locale şi centrale care să implementeze Legea nr. 197/2012.

Legea nr. 197/2012 are ca obiect stabilirea modalităţii şi principiilor privind acreditarea furnizorilor de servicii sociale şi licenţierea serviciilor sociale. Modalitatea concretă de realizare a criteriilor în funcţie de tipul de servicii şi pe nivele de calitate urma a fi stabilită prin normele metodologice. Această lege face parte din actele normative subsecvente Legii nr. 292/2011 privind asistenţa socială, fiind parte a procesului de reformă în asistenţa socială din România.

Foto:
Free Images

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Denisa Pătraşcu

Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2001), doctor în drept – specialitatea dreptul muncii (2007), membră a Reţelei Juriştilor din Organizaţia Internaţională a Muncii – ONU (2003), membru asociat al CRIFST – Academia Română (2013), membru colaborator al CRIFST – Academia Română (2010-2013), consultant şi senior expert (proiecte fonduri structurale) în domeniul social şi mediator autorizat.

Fara comentarii

Scrie un comentariu