22 Aprilie, 2019

Guvernul a aprobat proiectele privind amnistierea fiscală a pensionarilor şi părinţilor! Ce prevăd acestea?

ACTUALIZARE (10 sep). Cele două proiecte de lege au fost adoptate de Senat în şedinţa din 1 septembrie şi de Camera Deputaţilor (Cameră decizională) în şedinţa din 9 septembrie. Formele adoptate de deputaţi ale celor două proiecte pot fi consultate aici (părinţi – pdf) şi aici (pensionari – pdf). Cele două legi vor fi trimise preşedintelui pentru promulgare şi apoi vor fi publicate în Monitorul Oficial.
__________

În cadrul şedinţei de Guvern din 19 august 2014 au fost dezbătute şi adoptate proiectele privind amnistierea fiscală a pensionarilor şi a părinţilor care trebuie să restituie o parte din sumele încasate anterior, cu excepţia celor provenite din fraudarea legii.

Proiectele supuse recent dezbaterii publice urmăresc exonerarea de la plată a persoanelor care au încasat necuvenit sume reprezentând indemnizaţii aferente concediului de creştere şi îngrijire a copilului, dar şi din pensii – ca urmare a culpei funcţionarilor sau a erorilor materiale, cu excepţia fraudei.

Amnistia fiscală pentru pensionari

Din nota de fundamentare (pdf) a proiectului de lege privind pensionarii rezultă că 31.118 pensionari figurează cu debite provenite din pensii, iar în 9.593 de cazuri s-a stabilit că este culpa beneficiarilor. Până în prezent (din datele prezentate de casele de pensii sectoriale) au fost stabilite debite în sarcina unui număr de 230 de pensionari.

Ţinând cont de faptul că pentru pensionarii proveniţi din anumite categorii socio-profesionale (militari, agricultori şi personalul auxiliar de pe lângă instanţele judecătoreşti) există reglementări privind scutirea de la plata unor debite, proiectul de act normativ are în vedere reglementarea unitară, cu privire la scutirea de la plată a debitelor generate de interpretări neunitare ale legislaţiei din domeniul asigurărilor sociale, pentru toate categoriile de pensionari.

Scutirea de la plată a debitelor se va face indiferent de categoria de pensie de care beneficiază sau a beneficiat pensionarul, la momentul constatării existenţei debitelor.

Proiectul de lege (pdf) prevede că „pensionarii aflaţi în evidenţa sistemului unitar de pensii publice vor fi scutiţi de la plata debitelor constituite sau care urmează a fi constituite în sarcina acestora, reprezentând sume încasate necuvenit, ca urmare a unor interpretări neunitare ale prevederilor legislaţiei din domeniul asigurărilor sociale şi pensiilor.

Sumele provenite din debitele deja recuperate până la data intrării în vigoare a actului normativ NU se vor restitui. Contribuţia de asigurări de sănătate sau, după caz, impozitul, aferente debitelor scutite la plată, nu se recuperează. Debitele ce au drept cauză culpa debitorului materializată în folosirea de către acesta a unor documente eliberate cu nerespectarea legii, declararea de către acesta a unor date neconforme realităţii care au avut drept urmare stabilirea eronată a pensiei sau nerespectarea condiţiilor privind cumulul pensiei cu venituri salariale sau asimilate salariului nu vor face obiectul scutirii la plată.

Conform proiectului, la data intrării în vigoare a legii, Legea nr. 120/2014 pentru scutirea de la plată a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat şi art. XXII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă se abrogă.

Amnistia fiscală pentru părinţi

Potrivit proiectului de lege (pdf) privind părinţii, sunt exonerate doar debitele ca urmare a drepturilor cuvenite pe durata concediului de creştere a copilului stabilite ca urmare a erorilor materiale survenite din culpa funcţionarului, şi nu cele care au la bază documente care conţin date care nu corespund realităţii.

Astfel, art. II (1) din proiect prevede că debitele constituite sau care urmează a fi constituite în sarcina persoanelor care au beneficiat până la data intrării în vigoare a prezentei legi sau beneficiază la data intrării în vigoare de indemnizaţia pentru creşterea copilului/stimulentul, reprezentând sume încasate necuvenit, ca urmare a stabilirii unui cuantum eronat al indemnizaţiei pe baza documentelor prezentate, se scutesc de la plata acestora.

Totuşi, potrivit art. III (1) din proiect se arată că debitele (…) constituite din culpa debitorului materializată în folosirea de către acesta a unor documente eliberate cu nerespectarea legii, declararea de către acesta a unor date neconforme realităţii sau nedeclararea unor informaţii, care au avut drept urmare stabilirea eronată a cuantumului drepturilor sau a perioadei de acordare a acestora, nu fac obiectul scutirii la plată, conform prevederilor prezentei legi.

Proiectul de lege pus recent în dezbatere publică propune şi modificarea alineatului 3 art. 7, potrivit căruia dreptul la stimulentul de inserţie se va suspenda începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului şi solicită concediul pentru creşterea copilului.

De asemenea, în situaţia în care, pe durata concediului pentru creşterea copilului, au fost realizate venituri peste nivelul stabilit (valoarea a trei ISR, venituri de până la 1.500 de lei anual), recuperarea sumei încasate necuvenit se va calcula ca diferenţă între cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului încasate şi nivelul lunar al stimulentului de inserţie la care ar fi avut dreptul.

În toate celelalte situaţii, în afara celor menţionate în proiect, precum şi cu excepţia celor în care beneficiarii au decedat, sumele încasate necuvenit ca urmare a unei infracţiuni săvârşite de beneficiar se recuperează de la acesta, în condiţiile legii. Decizia va constitui titlu executoriu şi va putea fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

În 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice va emite norme metodologice de aplicare, care se vor aproba prin ordin al ministrului.

Notă: Cele două proiecte vor fi transmise Parlamentului pentru dezbatere şi adoptare. Pentru ca noile prevederi să se aplice, cele două proiecte trebuie adoptate de Parlament. Apoi, legile trebuie promulgate prin decrete prezidenţiale şi publicate în Monitorul Oficial.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Denisa Pătraşcu

Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2001), doctor în drept – specialitatea dreptul muncii (2007), membră a Reţelei Juriştilor din Organizaţia Internaţională a Muncii – ONU (2003), membru asociat al CRIFST – Academia Română (2013), membru colaborator al CRIFST – Academia Română (2010-2013), consultant şi senior expert (proiecte fonduri structurale) în domeniul social şi mediator autorizat.

Fara comentarii

Scrie un comentariu