22 Februarie, 2018

Guvernul a aprobat o Ordonanţă de Urgenţă privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici

Guvernul a aprobat ieri o Ordonanţă de Urgenţă privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici, se arată într-un comunicat de presă prezent pe site-ul instituţiei. Actul normativ delimitează competenţele de control între Ministerul Finanţelor Publice şi Curtea de Conturi.

 Despre inspecţia economico-financiară 

Implementarea sistemului de inspecţie economico-financiară va conduce la întărirea disciplinei bugetare şi economico-financiare la operatorii economici. Inspecţia economico-financiară se efectuează la: regii autonome, companii şi societăţi naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic sau majoritar. Obiectivele inspecţiei sunt creşterea responsabilităţii operatorilor economici în exercitarea activităţii economico-financiare, precum şi întărirea disciplinei bugetare şi economico-financiare la aceştia.

 Prin inspecţia economico-financiară se verifică:

• Măsurile de realizare a veniturilor, de reducere a cheltuielilor şi de diminuare a arieratelor;
• Respectarea reglementărilor economico-financiare şi contabile;
• Fundamentarea şi justificarea sumelor acordate de la bugetul general consolidat pentru subvenţionarea unor produse sau susţinerea unor activităţi;
Obligaţiile către bugetul general consolidat, cu excepţia celor fiscale, conform competenţelor legale.

Ce prevede noul act normativ ? 

Actul normativ adoptat aduce o mai bună protecţie operatorilor economici prin:

Comunicarea avizului de inspecţie cu 15-30 de zile înainte de începerea inspecţiei, cu precizarea obiectului, perioadei de verificare şi de efectuare a inspecţiei;
• Dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate sau juridică pe durata inspecţiei;
• Dreptul de a fi informat pe parcursul inspecţiei asupra rezultatelor constatate;
Operatorul economic va primi raportul de inspecţie economico-financiară şi va avea posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere în scris;
• Efectuarea controlului la sediul organului de inspecţie, astfel încât activitatea operatorului economic să fie cât mai puţin perturbată.

 De asemenea, în Ordonanţa de Urgenţă adoptată ieri, se specifică faptul că, în situaţia în care operatorul economic a fost supus unei verificări de către Curtea de Conturi, obiectivele avute în vedere de auditorul public extern nu mai pot fi supuse inspecţiei economico-financiare. În acelaşi timp, controlul financiar ex-post se desfăşoară la solicitarea autorităţilor publice cu atribuţii de control asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public. Nu în ultimul rând, activitatea de inspecţie economico-financiară se organizează şi se desfăşoară în baza unor programe anuale, trimestriale şi lunare aprobate în condiţiile stabilite prin ordin al Ministrului Finanţelor Publice, care vor fi corelate în prealabil cu programul de activitate al Curţii de Conturi.

 Adoptarea noilor reglementări va contribui la punerea în aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 66/2011, respectiv la constatarea şi recuperarea de la debitori a sumelor reprezentând corecţii financiare, în conformitate cu prevederile reglementărilor comunitare, ca urmare a constatării unor nereguli de sistem sau a identificării unor nereguli în aplicarea de către beneficiarii publici a prevederilor legale privind achiziţiile publice. Se va evita astfel blocajul implementării proiectelor de investiţii, inclusiv a celor majore, finanţate prin instrumente structurale.

Sursa: Guvernul României

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Un comentariu

  • Răspunde
    ion
    noiembrie 6 2011

    inca o data guvernul matraseste atributiile curtii de conturi prin subminarea acestei institutii si atribuirea unor atributii ale curtii catre ministerul de finante..minister controlat direct de guver,,,,, adormitilor de la conducerea curtii de conturi…treziti va… ca daca nu faceti ceva si taceti mereu asa numai sa nu va deranjeze nimeni..o sa ajungeti fara atributii in 2-3 ani si o sa fiti desfintati..nu vedeti cum guvernul anual va mai taie din atributii si le da ministerelor din subordine??? vai de capul vostru…

Scrie un comentariu