Guvernul a aprobat în cadrul şedinţei de ieri, 13 martie 2013, Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, prin care se reglementează modalitatea de calcul şi de plată a noii taxe auto.

Astfel,  actul normativ prevede că timbrul se calculează de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care reprezintă:

– în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale – organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;

– în cazul persoanelor fizice – organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal.

Pentru calcularea timbrului de către autoritatea fiscală, contribuabilii trebuie să prezinte, în copie şi în original o serie de acte, respectiv:

– cartea de identitate a vehiculului;

– documente care atestă dobândirea autovehiculului pentru care se solicită plata timbrului de către contribuabil;

– în cazul autovehiculelor rulate achiziţionate din alte state, un document din care să rezulte data primei înmatriculări a acestora.

* Ce trebuie să ştim despre timbrul de mediu?

Timbrul de mediu intră în vigoare începând de mâine, 15 martie 2013, iar conform prevederilor incluse în OUG nr. 9/2013 această taxă se achită o singură dată, chiar dacă urmează mai multe schimburi de proprietate cu privire la autoturismul pus în circulație.

Pentru autoturismele deja înmatriculate nu se datorează taxa de timbru, dacă anterior a fost achitată taxa de poluare sau taxa specială privind mijloacele de transport, conform legislației existente până la intrarea în vigoare a ordonanței.

Timbrul de mediu se achită în următoarele situaţii:

primul proprietar din România, la dobândirea unui autovehicul, cu ocazia atribuirii numărului de înmatriculare, respectiv a certificatului de înmatriculare;

– la reintroducerea (reînmatricularea) unui autovehicul, când anterior autovehiculul a fost scos din parcul național auto, ocazie cu care s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului.

– cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate, pentru autovehiculele rulate, pentru care nu s-a achitat taxa de poluare și taxa specială existentă în legislația anterioară;

– cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate, pentru autovehicule înmatriculate, când instanța a decis fie restituirea, fie înmatricularea autovehiculului în regim de scutire a taxei de poluare sau a taxei speciale pentru autovehicule.

Pentru stabilirea actualei taxe auto se au în vedere următoarele elemente:

– vechimea autoturismului;

– norma de poluare, măsurată în emisii de carbon;

– starea tehnică a autovehiculului (uzura și deteriorarea acestuia determinată prin expertiză tehnică de către RAR ).

Puteţi consulta varianta de proiect a Normelor metodologice, forma finală a acestora urmând a fi publicată în Monitorul Oficial.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here