22 Martie, 2018

Guvernul a aprobat noile reglementari pentru reabilitarea termică a locuinţelor din fonduri publice

Guvernul a aprobat în şedinţa de plen susţinută ieri, 30 octombrie 2012, proiectul de Ordonanţă de Urgenţă propus de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul ministerului.

Structura schemei de finanţare, care se referă atât la lucrările de intervenţie, cât şi la realizarea auditului energetic şi a expertizei tehnice, este următoarea:

- 60% din finanţare este asigurată din fonduri structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene şi din alocaţii de la bugetul de stat;

- 40% reprezintă contribuţia însumată a consiliilor locale şi a asociaţiilor de proprietarilor, astfel: contribuţia proprie a autorităţilor administraţiei publice locale se stabileşte pe baza unor criterii socio – economice, în limita a maxim 30% din valoarea activităţilor/ lucrărilor, care se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi, în completare, din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari constituit în acest sens. Cota de contribuţie a proprietarilor nu poate fi mai mică de 10% din valoarea activităţilor/lucrărilor.

Noul act normativ prevede posibilitatea primăriilor de a prelua şi sarcina financiară a asociaţiilor de proprietari, dar cu recuperarea ulterioară a sumelor, în termen de maxim 10 ani.

Categoriile de persoane care sunt excepţii în ceea ce priveşte recuperarea acestor sume, conform ordonanţei, sunt reprezentate de:

- persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreţinere;

- persoane singure/ familii care, în ultimele trei luni anterioare efectuării anchetei sociale de către autoritatea administraţiei publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sub câştigul salarial mediu net pe economie;

- veterani de război şi soţi/soţii supravieţuitori/supravieţuitoare ai acestora;

- pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie este sub câştigul salarial mediu net pe economie.

În cazul acestora, cheltuielile sunt considerate cheltuieli de natură socială.

De asemenea, ordonanţa stabileşte că blocurile ce urmează a fi supuse reabilitării termice vor fi prioritizate în funcţie de:

- nivelul de performanţă energetică (începând cu blocurile de locuinţe cele mai ineficiente din punct de vedere energetic);

- numărul de apartamente (începând cu blocurile de locuinţe cu cel mai mare număr de apartamente);

- anul construirii (începând cu blocurile de locuinţe cu vechimea cea mai mare).

Conform declaraţiei ministrului dezvoltării regionale şi turismului, dl. Eduard Helvig, elementul de noutate introdus în cadrul actului normativ constă în posibilitatea finanţării reabilitării termice şi pentru locuinţele unifamiliale (case), dar şi pentru locuinţe sociale şi celelalte unităţi locative, aflate în proprietatea/administrarea consiliului local, indiferent dacă sunt amplasate în blocuri de locuinţe sau sunt locuinţe unifamiliale. Ministrul a atras însă atenţia asupra aspectului potrivit căruia, au prioritate blocurile şi locuinţele familiale.

Actuala formă a ordonanţei de urgenţă cuprinde şi un capitol de sancţiuni şi amenzi, aplicabile atât executanţilor, care nu respectă anumite standarde ale lucrărilor şi materialelor, dar şi autorităţilor locale (coordonatori locali) care nu respectă anumite obligaţii prevăzute de actul normativ. Valorile acestor sancţiuni contravenţionale variază de la 5.000 la 50.000 de lei.

O altă prevedere importantă se referă la faptul că, pentru protejarea valorii arhitecturale a  clădirilor declarate monument istoric sau a celor amplasate în centrele istorice, în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi/sau în zonele construite protejate ale localităţilor, acestea nu vor mai putea intra în program.

Totodată, pentru asigurarea unei soluţii tehnice unitare din punct de vedere al aspectului şi cromaticii, în cazul blocurilor cu mai multe scări, s-a impus ca programele locale şi soluţiile de intervenţie, să fie avizate, din punct de vedere urbanistic, de către comisiile tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism.

Prevederile noii ordonanţe nu se aplică obiectivelor de investiţii, pentru care, până la data intrării în vigoare a acesteia a fost emis ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului pentru includerea în programul naţional şi alocarea de fonduri de la bugetul de stat.

Acestora le sunt, în continuare, aplicabile prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data emiterii ordinului, respectiv la data semnării contractelor de execuţie.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă aprobate ieri, 30 octombrie 2012, consiliile locale au obligaţia să finalizeze identificarea şi inventarierea blocurilor de locuinţe, precum şi a locuinţelor unifamiliale aflate în proprietatea persoanelor fizice, realizate după proiecte elaborate în perioada 1950 – 1990.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu