20 Februarie, 2018

Guvernul a aprobat cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2012-2013

Prin Hotărârea 549 din 23 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial 367 din 30 mai 2012, au fost aprobate cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2012-2013.

Astfel,

CIFRELE DE ŞCOLARIZARE
pentru învăţământul preuniversitar de stat finanţat de la bugetele locale şi pentru învăţământul preuniversitar militar finanţat de la bugetul de stat, precum şi pentru instituţiile de învăţământ superior de stat pentru anul şcolar/universitar 2012-2013 sunt următoarele:

 

I. Invatamant prescolar
Numarul copiilor cuprinsi in gradinite – total

665.000

  II. Invatamant primar
Numarul elevilor cuprinsi in invatamantul primar – total

925.000

  III. Invatamant secundar
1. Invatamant gimnazial
Numarul elevilor in clasele V-VIII – total,

900.000

din care:
a) invatamant cu frecventa – zi

880.000

b) invatamant cu frecventa redusa

20.000

2. Invatamant liceal
a) numarul locurilor in clasa a IX-a, invatamant cu frecventa – zi

210.0001)

b) numarul locurilor in clasa a IX-a, invatamant cu frecventa – seral si invatamant cu frecventa redusa

17.0002)

c) numarul locurilor in clasa a XI/XII-a, invatamant cu frecventa – seral

25.0003)

IV. Invatamant profesional
a) numarul locurilor in clasa a X-a, invatamant cu frecventa – zi

20.000

b) numarul locurilor pentru stagii de pregatire practica

10.000

  V. Invatamant postliceal

18.187

Numarul locurilor in anul I – total,
din care:
a) invatamant cu frecventa – zi/seral

17.000

b) invatamant special cu frecventa – zi

200

c) invatamant militar (Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Apararii Nationale)

787

d) invatamant pentru Ministerul Justitiei

200

VI. Invatamant de arta si sportiv
1. Numarul total de elevi in clasele si grupele cu program de muzica, arte plastice si coregrafie (exclusiv invatamantul liceal)

21.500

2. Numarul total de elevi in scolile cu program sportiv (exclusiv invatamantul liceal)

17.000

3. Numarul total de elevi care se pregatesc pe linie sportiva scolara

53.000

VII. Invatamant special pentru prescolari si elevi cu deficiente si boli cronice
1. Numarul copiilor cuprinsi in gradinite pentru copii cu deficiente si in grupe de copii cu boli cronice din cadrul unitatilor sanitare

2.600

2. Numarul elevilor cu deficiente si/sau boli cronice din scolile cu clasele I-VIII

20.0004)

3. a) Numarul elevilor din invatamantul profesional pentru copii cu deficiente (an de completare)

1.2004)

b) numarul locurilor pentru stagii de pregatire practica

1.650

4. Numarul locurilor din licee speciale:
- clasa a IX-a, invatamant cu frecventa – zi

2.5004)

- clasa a XI/XII-a invatamant zi/frecventa redusa

2503)

VIII. Invatamant superior – cifra de scolarizare
1. ciclul universitar de licenta (anul I)

62.4005,6)

2. ciclul universitar de masterat

35.6005,6)

3. universitare – rezidentiat

4.000

4. ciclul universitar de doctorat

3.0005,6)

IX. Numarul de locuri cu finantare totala sau partiala din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru tinerii de origine romana din Republica Moldova, tari invecinate si din diaspora romana
1. Invatamant preuniversitar
Numarul total de locuri,

1.800

din care:
a) fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa

950

b) fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa

850

2. Invatamant superior
2.1. Numarul locurilor pentru studii universitare de licenta (anul I) – total din care:

3.7056)

a) fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa

1.500

b) fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa

2.205

2.2. Numarul locurilor pentru studii universitare de masterat – total,

1.0706,7)

din care:
a) fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa

500

b) fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa

570

2.3. Numarul locurilor pentru studii universitare de doctorat – total,

1706)

din care:
a) fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa

50

b) fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa

120

3. Numarul de luni-bursa – total,

500

din care:
a) stagii de specializare cadre didactice

300

b) mobilitati studentesti/practica studenti

2006)

X. Numarul de locuri cu finantare totala sau partiala din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru cetatenii straini, conform documentelor bilaterale de cooperare internationala si unor oferte unilaterale ale statului roman
1. Invatamant preuniversitar
Numarul total de locuri,

1.800

din care:
a) fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa

1.180

b) fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa

620

2. Invatamant superior
2.1. Numarul locurilor pentru studii universitare de licenta (anul I) – total,

3.5206)

din care:
a) fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa

1.900

b) fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa

1.620

2.2. Numarul locurilor pentru studii universitare de masterat – total

9356,7)

din care:
a) fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa

505

b) fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa

430

2.3. Numarul locurilor pentru studii universitare de doctorat – total,

956)

din care:
a) fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa

75

b) fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa

20

3. Numarul de luni-bursa – total,

1.700

din care:
a) stagii de specializare invatamant superior

7006)

b) stagii de specializare invatamant postuniversitar

1.000

___________

1)  Inclusiv învăţământul liceal militar (Ministerul Apărării Naţionale).

2)  Clase de început organizate pentru absolvenţii învăţământului gimnazial, care nu au urmat o formă de învăţământ liceal şi care au depăşit varsta de 18 ani până la data începerii cursurilor şcolare.

3) Clase de început organizate pentru absolvenţii anului de completare şi pentru absolvenţii şcolilor profesionale, din serii vechi, care doresc să îşi continue studiile.

4) Inclusiv pentru învăţământul organizat de Ministerul Justiţiei.

5) Inclusiv învăţământul militar (Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii).

6) În cadrul cifrei totale aprobate se pot face transferuri de locuri între cicluri prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, inclusiv pentru extensiuni universitare.

7) Inclusiv locurile pentru rezidenţiat.

Sursa: Monitorul Oficial

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu