În şedinţa din 10 aprilie, Guvernul a adoptat o ordonanţa de urgenţă privind o serie de măsuri financiare pentru asigurarea creşterii gradului de absorbţie a instrumentelor structurale alocate României în perioada 2007-2013.

Scopul urmărit, aşa cum se precizează în comunicatul Guvernului, îl reprezintă modificarea cadrului legislativ în vederea adoptării unor măsuri adecvate care să permită fluxul de numerar, astfel încât să se asigure necesarul de fonduri la nivelul Autorităţii de certificare şi plată, respectiv la nivelul Autorităţilor de management, pentru efectuarea plăţilor într-un termen cât mai scurt. Astfel, se instituie posibilitatea de a aloca temporar, în anul 2013, sumele din venituri din privatizare în lei şi valută, înregistrate în contul general al Trezoreriei Statului şi în contul Ministerului Finanţelor Publice, deschis la Banca Naţională a României.

De asemenea, ordonanţa de urgenţă adoptată de Guvern prevede introducerea unui nou mecanism, acela al decontării cererii de plată, în vederea facilitării plăţilor către furnizorii contractaţi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri structurale. Acest mecanism se aplică numai beneficiarilor care au calitatea de ordonator de credite ai bugetului local şi care se găsesc în imposibilitatea de a achita facturile pentru serviciile, bunurile şi lucrările receptionate, acceptate la plată.

Beneficiarul va depune la Organismul Intermediar/Autoritatea de Management (care decide să utilizeze acest mecanism) cererea de plată şi documentele justificative aferente acesteia. După efectuarea verificărilor cererii de plată, Autoritatea de Management va transfera beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile şi a taxei pe valoarea adăugată aferentă acestora. Beneficiarul va efectua plata reprezentând valoarea contribuţiei proprii şi a cheltuielilor neeligibile din surse proprii în aceeaşi zi cu plata fondurilor transferate de AM.

După realizarea acestor demersuri, beneficiarul este obligat să depună o cerere de rambursare în care sunt incluse facturile decontate prin cererea de plată. Autorităţile de Management care decid utilizarea acestui mecanism vor emite instrucţiuni referitoare la modul în care se depun cererile de plată, precum şi actele care însoţesc aceste cereri.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here