22 Martie, 2018

Guvernul a adoptat OUG de returnare a CASS şi majorare a salariilor

Guvernul a adoptat ordonanţele de urgenţă privind majorarea salariilor bugetarilor şi returnarea contribuţiilor la asigurările sociale percepute eronat de la pensionari, a declarat premierul Victor Ponta după şedinţa de miercuri, 16 mai, a Executivului.

Potrivit proiectului de OUG pentru majorarea salariilor, salariile bugetarilor vor creşte cu 8% de la 1 iunie şi cu încă 7,4% de la 1 decembrie.

„Prin prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă se propune recuperarea reducerii veniturilor de natură salarială aprobate prin Legea nr. 118/2010 prin majorarea acestor drepturi în două etape, respectiv cu 8% din luna iunie şi 7,4% din luna decembrie, pentru cele reduse cu 25%, iar pentru cele reduse cu 15% se propune majorarea cu 2,3% din luna iunie”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de OUG.

Potrivit proiectului de act normativ, cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, care se stabileşte în conformitate cu prevederile Legii privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se majorează în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleşi condiţii.

Pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea primului-ministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază, indemnizaţiilor de încadrare se majorează fără a depăşi nivelul stabilit prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

Pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea primului-ministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului, ale cărui contracte colective de muncă îşi încetează valabilitatea după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, potrivit proiectului de OUG.

Începând cu luna iunie 2012, cuantumul drepturilor prevăzute la articolul 14 din Legea 118/2010, adică ale urmaşilor membrilor Academiei Române şi urmaşilor membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor, indemnizaţia pentru instituirea indemnizaţiei de merit şi indemnizaţiile pentru eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care au murit sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, se majorează cu 2,3 la sută faţă de cuantumul aflat în plată în luna mai 2012, fără a depăşi nivelul în vigoare în luna iunie 2010.

Actul normativ mai prevede şi majorarea cuantumului compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană şi valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum şi a drepturilor de echipament, care se majorează cu opt la sută începând cu data de 1 iunie 2012 faţă de nivelul acordat pentru luna mai 2012 şi cu 7,4 la sută începând cu data de 1 decembrie 2012 faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012, fără a depăşi nivelul în vigoare în iunie 2010.

În acelaşi fel se majorează, din iunie, contribuţia lunară de care beneficiază personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase din România.

Personalul din instituţiile publice care a intrat sub incidenţa Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale cărui venituri de natură salarială nu au fost diminuate potrivit Legii 118/2010 nu vor beneficia de majorările salariale prevăzute în proiectul de ordonaţă de urgenţă.

Potrivit notei de fundamentare, impactul financiar asupra bugetului de stat pentru anul 2012 este de 858,5 milioane de lei în cazul majorărilor salariale.

Potrivit celeilalte ordonanţe de urgenţă, Guvernul va returna în tranşe lunare sumele încasate eronat drept CASS de la pensionari.

În nota de fundamentare a proiectului de OUG se arată că impactul asupra contribuţiilor la asigurările sociale de sănătate este de 286,1 milioane de lei pe anul 2012 şi 1,24 miliarde de lei pe anul 2013.

Surse: MMFPS, Mediafax.ro, Capital.ro

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu