21 Februarie, 2018

Guvernul a adoptat noul mecanism clawback

Ministerul Sănătăţii a modificat conceptul mecanismului de clawback astfel încât acesta să fie funcţional şi să producă efecte. Noile măsuri se vor aplica începând cu 1 octombrie 2011.

La propunerea Ministerului Sănătăţii, Guvernul României a aprobat astăzi “Ordonanţa de urgenţă pentru stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii”. Documentul a fost elaborat în colaborare cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice.

Ce este “clawback-ul”?

„Clawback” este un sistem prin intermediul căruia toţi producătorii de medicamente, care desfac produse pe piaţa românească, vor contribui la finanţarea sistemului public de Sănătate din veniturile realizate în urma vânzării produselor.

Ministrul Sănătăţii, Ritli Ladislau, a declarat că mecanismul de clawback nu înseamnă o nouă taxă, iar contribuabilii, respectiv bolnavii, nu vor resimţi nimic din această modificare, pentru că nu se modifică contribuţia din partea lor.

Conform actului normativ, deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora vor avea obligaţia de a plăti o contribuţie trimestrială care se calculează prin aplicarea unui procent asupra valorii consumului de medicamente, suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii.

Contribuţia trimestrială se va calcula şi aplica pentru acele volume de vânzări care depăşesc media trimestrială a sumelor aprobate prin buget pentru medicamentele incluse în programele naţionale de sănătate, precum şi pentru cele folosite în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripţie medicală prin farmaciile cu circuit deschis, tratament spitalicesc şi pentru centrele de dializă. Plata se va face în funcţie de cota de piaţă a fiecărui deţinător de autorizaţie de punere pe piaţă.

Pentru neachitarea la termenul prevăzut a contribuţiei, se vor percepe dobânzi şi penalităţi, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru persoanele juridice care nu îşi îndeplinesc obligaţiile de plată a contribuţiei în termen de 180 de zile de la data scadenţei, sancţiunea poate ajunge până la excluderea de pe listele de medicamente compensate şi gratuite a medicamentelor la care deţin autorizaţie de punere pe piaţă.

ANAF va administra această contribuţie, care este o obligaţie fiscală, urmând ca după colectare să se vireze în Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate şi să se utilizeze pentru plata medicamentelor şi serviciilor de sănătate.

De asemenea, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va calcula şi va comunica valoarea procentului pe care fiecare deţinător de autorizaţie de punere pe piaţă o va plăti, în funcţie de o formulă matematică stabilită. Astfel, de exemplu dacă într-un trimestru, statul alocă pentru consumul de medicamente un buget de 100 milioane de lei, iar consumul real în acel trimestru este de 150 milioane de lei, valoarea procentului pe care o societate va avea obligaţia de a o achita către stat este de 33% din volumul de vânzări.

Mecanismul propus în prezent are efect reglator, controlând depăşirea bugetelor.

Surse: Ministerul Sănătăţii (http://www.ms.ro/ ) şi Guvernul României (http://gov.ro/ )

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu