25 Februarie, 2018

Guvernele statelor membre ale UE convin asupra dreptului la informare în cadrul procedurilor penale

Reprezentanţii statelor membre ale UE au convenit ieri asupra unui proiect de act normativ prin care se va asigura învinuiţilor dreptul la informare în cadrul procedurilor penale pe tot teritoriul UE. Comisia Europeană a propus această măsură în iulie 2010, pentru a asigura cetăţenilor dreptul la un proces echitabil peste tot în Uniunea Europeană.

În octombrie 2010, Parlamentul European şi Consiliul au aprobat prima propunere, prin care s-a conferit suspecţilor dreptul la servicii de traducere şi interpretare.

Ce prevede proiectul de act normativ ?

În conformitate cu proiectul de act normativ, persoanele suspectate de săvârşirea unei infracţiuni vor trebui să fie informate cu privire la drepturile lor, într-o limbă pe care o înţeleg. Măsura va garanta faptul că orice persoană arestată – sau care face obiectul unui mandat european de arestare – va primi din partea statelor membre ale UE o comunicare scrisă a drepturilor sale, în care să se enumere toate drepturile fundamentale garantate în cadrul procedurilor penale.

De asemenea, directiva va garanta că poliţia şi procurorii oferă persoanelor suspectate informaţii cu privire la drepturile lor. După arestare, aceste informaţii vor fi furnizate în scris de către autorităţi, în cadrul comunicării scrise a drepturilor, întocmită într-un limbaj simplu, uzual. Aceasta va fi furnizată întotdeauna, după arestare, persoanei suspectate de comiterea unei infracţiuni, indiferent dacă aceasta o solicită sau nu, împreună cu o traducere, dacă este necesar.

Ce va cuprinde comunicarea în scris a drepturilor ?

Comunicarea în scris a drepturilor va cuprinde detalii practice cu privire la drepturile persoanelor acuzate:

- dreptul de a beneficia de serviciile unui avocat;

- dreptul de a fi informat cu privire la capetele acuzării şi, dacă este cazul, de a avea acces la dosarul cauzei;

- dreptul la servicii de interpretare şi traducere pentru persoanele care nu înţeleg limba în care se desfăşoară procedurile;

- dreptul persoanei de a fi adusă cu promptitudine în faţa unei instanţe după arestare.

 Potrivit Comisiei Europene, comunicarea scrisă a drepturilor va contribui la evitarea erorilor judiciare şi la reducerea căilor de atac introduse. În fiecare an, există peste 8 milioane de proceduri penale în UE. În prezent, gradul de informare a cetăţenilor cu privire la drepturile lor, în eventualitatea în care sunt arestaţi şi învinuiţi, variază pe teritoriul UE. În anumite state membre, persoanele suspectate sunt informate doar pe cale verbală cu privire la drepturile lor procedurale, iar în alte state membre se oferă informaţii scrise doar la cerere.

Propunerea de directivă privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale va fi transmisă spre adoptare Parlamentului European în următoarele săptămâni, înainte de adoptarea finală de către miniştri în cadrul Consiliului.

Temei legal:

Respectarea dreptului la un proces echitabil şi la apărare este prevăzută la articolele 47 şi 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum şi în articolul 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

 Sursa: Reprezentanţa Comisiei Europene în România 

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu