21 August, 2019

Grupul fiscal unic – care este procedura de implementare şi de administrare?

Procedura de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic a fost aprobată prin Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 607/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 345 din 12.06.2013 (M.Of. 345/2013).

Actul normativ analizat astăzi introduce procedura efectivă de înregistrare la autoritățile fiscale a unui grup fiscal unic. Potrivit actualelor prevederi de la art. 127 din Codul fiscal, legislația din România recunoaște un grup fiscal numai din punctul de vedere al TVA. 

* Ce utilitate are un grup fiscal unic din punctul de vedere al TVA?

Caracteristica esențială a unui grup fiscal unic constă în faptul că un grup de mai multe persoane impozabile din punctul de vedere al TVA (întreprinderi), ce au un acționariat comun, își centralizează situația TVA și depun un singur decont de TVA cumulativ pentru activitățile societăților din grup.

Practic, dacă o societate din grup are de plată TVA, iar o altă societate din grup are de recuperat TVA de la buget, în interiorul grupului se efectuează compensarea TVA de rambursat cu TVA de plată, iar prin decontul centralizat al grupului, se asigură regularizarea numai pentru diferență.

grup1
Sursa foto: Lege5.ro

* În ce condiții se poate înregistra un grup fiscal unic?

Grupul fiscal unic se poate constitui când există societăți afiliate prin acționari comuni ce dețin mai mult de 50% din capitalul social.

Grupul fiscal unic se poate constitui din minim 2 persoane impozabile, ce sunt administrate de același organ fiscal.

Termenul de aprobare a constituirii unui grup fiscal unic este de 60 de zile, iar actul normativ analizat astăzi aprobă formularele și procedura efectivă de înregistrare a unui grup fiscal unic.

Astfel, persoanele ce intenționează înființarea unui grup fiscal unic vor depune la autoritatea fiscală Cererea de implementare semnată de toți reprezentanții legali ai membrilor grupului.

La cerere se anexează certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, precum și alte documente justificative, din care să rezulte structura acționariatului.

Autoritatea fiscală analizează documentația depusă și poate decide înregistrarea grupului fiscal sau respingerea înregistrării grupului fiscal.

În cazul aprobării grupului fiscal unic, autoritățile fiscale înregistrează situația de grup fiscal în vectorul fiscal al participanților la grupul fiscal, păstrând pentru aceștia calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA.

Decontul de TVA cumulativ al grupului va cuprinde situația centralizatoare a TVA pentru toate societățile din cadrul grupului și va fi depus de unul dintre membrii grupului, ce va avea calitate de reprezentant al grupului fiscal. 

grup2
Sursa foto: Lege5.ro

Foarte important: fiecare membru al grupului fiscal va depune prin intermediul reprezentantului grupului fiscal, decontul de TVA „cu titlu informativ”. Aceste deconturi se păstrează la dosarul fiscal al contribuabililor.

* Ce se întâmplă cu celelalte declarații?

Fiecare dintre membrii grupului vor depune în continuare celelalte declarații din sfera TVA.

Astfel, individual, fiecare dintre societăți va depune declarațiile recapitulative 390 privind achizițiile și livrările intracomunitare, declarațiile informative 394 privind achizițiile pe teritoriul național, precum și alte declarații aferente acestei taxe, declarații ce vor fi prelucrate de autoritățile fiscale.

De reținut: actuala procedura introduce posibilitatea ulterioară de modificare a numărului de membrii a grupului fiscal, prin intrări și ieșiri ulterioare de persoane impozabile în cadrul grupului.

Legislația din România nu agreează un grup fiscal unic din punctul de vedere al impozitului pe profit. 

Procedura de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic poate fi consultată integral pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu