Granturile pentru capital de lucru pot fi accesate începând de joi, 22 octombrie, de la ora 10:00. Procedura de implementare a măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM- urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial.

Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;

b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;

c) dispun de coparticipare(cofinanțare) la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;

d) nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;

e) mențin sau suplimentează numărul de angajați existenți la data înscrierii electronice (Registru salariatilor din Revisal emis cu maxim 24 de ore înaintea trimiterii formularului de înscriere (Anexa 1), asumat de reprezentantul legal) pentru o periodă de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar, cu excepția situatiilor in care contractele individuale de munca sunt incheiate pentru sezonieri sau/si zilieri;

f) suma totală a ajutoarelor de stat primite în cadrul temporar Covid 19 instituit de Comisia Europeană însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei măsuri nu depășește la nivelul întreprinderii unice, pragul de 800.000 euro, echivalentul în lei (declarație Anexa 7)

g) sunt IMM conform prevederilor legii nr 346/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Înscrierile se vor face tot pe granturi.imm.gov.ro, de mâine, 22 octombrie până miercuri 28 octombrie la ora 20:00. Dar e posibil ca perioada de înscrieri să fie prelungită, așa cum s-a întâmplat cu microgranturile de 2.000 de euro. 

ATENŢIE: După completarea și trimiterea on-line a formularului de înscriere nu se mai pot face  completări/modificări asupra acestuia.

Dacă se vor constata neconcordanţe sau că informaţiile declarate de solicitant nu sunt complete/ corecte/reale, solicitantul va primi decizie de respingere a cererii de finantare.

De asemenea, aplicanții care nu au înregistrat la ANAF situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2019 până la data înscrierii in aplicație, vor primi decizie de respingere.

IMPORTANT: În termen de maxim 180 de zile din momentul plății ajutorului financiar către beneficiar, acesta are obligația efectuării cheltuielilor. De asemenea, în același termen de maxim 180 de zile din momentul încasării ajutorului financiar beneficiarul are obligația încărcării în aplicație a facturilor, documentelor de plată și raportului de progres, în caz contrar ajutorul acordat fiind recuperat.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here