În Monitorul Oficial nr. 792 din 26 noiembrie 2012 a fost publicat Ghidul privind aplicarea sistemului TVA la încasare, elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. În cadrul acestuia sunt reunite într-un singur document toate prevederile legale din Codul fiscal, din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal precum şi din normele procedurale, necesare în cazul operaţiunilor care intră sub incidenţa sistemului TVA la încasare.

Ghidul se doreşte a fi un instrument util adresat contribuabililor, structurat astfel încât să ofere, pe lângă selecţia şi gruparea coerentă a prevederilor referitoare doar la TVA la încasare existente în Codul fiscal şi în normele metodologice, şi explicaţii, comentarii, exemplificări, în situaţia în care înţelegerea textelor legale este mai dificilă sau necesită coroborări între diferite articole din cod şi din norme.

În urmă cu aproximativ o săptămână acest material a fost publicat pe pagina de internet a MFP, putând fi accesat în format digital de către persoanele interesate.

Descarcă Ghidul privind aplicarea sistemului TVA la încasare! Click aici!

La baza acestei iniţiative se află Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, prin care au fost introduse prevederi privind implementarea unui sistem de plată a TVA, la încasarea facturilor, cu intrare în vigoare la data de 1 ianuarie 2013. Prin această reglementare legislativă se urmăreşte:

– asigurarea unui cadru fiscal propice redresării întreprinderilor mici şi mijlocii aflate în situaţii dificile datorate crizei actuale şi lipsei de lichidităţi;

– creşterea vitezei de circulaţie a banilor în economie;

– colectarea mai eficientă a TVA.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here